Krångestad Tyskgården

Obebyggd i två skiften. 46 ha åker- och 13 ha betesmark.
Areal: 69 ha
Kommun: Linköping
Objektstyp: Åker
Prisidé: 12 000 000 SEK
Anbudsdag: 11/10 2021
Krångestad ligger strax väster om Linköping i centrala Östergötland. Fastigheten är obebyggd och består av två skiften på totalt 69 ha. Fördelningen är cirka 45,97 ha åkermark, 13,6 ha betesmark och 7,5 ha skogsmark samt övrig areal.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (7)

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Åkerarealen uppgår till 45,97 ha enligt SAM-ansökan. Med fastigheten följer stödrätter för arealen som uppgivits i SAM-ansökan. Jordarten på fastigheten varierar från styv lera till lätt lera. Fastigheten är delvis dränerad med ett äldre system, karta finns på delar. Arealen som brukas indelas på åtta skiften med följande areal;
Block, Areal
108A, 18,52 ha
109A, 4,02 ha
110A, 14,01 ha
111A, 2,44 ha
112A, 3,30 ha
113A, 0,87 ha,
Norrgården, 2,81 ha (två skiften)
Summa, 45,97 ha
Växtodlingen har bedrivits som KRAV-växtodling. Åkermarken utarrenderad på 5-års kontrakt och nuvarande brukare är uppsagd och kommer avflytta till den 14:e mars 2022. Arrendeavgiften för innevarande period tillfaller säljarna i sin helhet. Jorden överlämnas enligt följande höstplöjd 12,57 ha, höstsådd 14,01 ha och vall 19,39 ha.

Betesmark

Fastighetens betesmark uppgår 13,6 ha enligt SAM och ingår i ovanstående sidoarrende. Särskilda värden finns på 0,73 ha.

Skogsmark

Skogsmarken uppgår till ca 7,5 ha. Skogsbruksplan saknas för det aktuella området. Enligt Lantmäteriets laserscanning från år 2010 uppgick virkesförrådet då till ca 600 m3sk.

Delar av skogsmarken betas idag.

Jakt och fiske

Jakten är muntligen upplåten för jaktåret 21/22 och är ej uppsagd. Torn m.m. tillhör jägaren och följer inte fastigheten. Fastigheten har fiskerätt i Humpån.

Övrigt

Fastigheten har 3/4 mantal i Valkebo häradsallmänning. Utdelningen per mantal har de senaste tre åren varit ca 6 600 kr.

Fastighetsbildning

Området kommer att avstyckas från Linköping Krångestad 6:2 och köparen står för hela kostnaden. Då området ej kan blida en egen fastighet så krävs det att köparen äger en fastighet som området kan fastighetsregleras in till. Alternativt så kommer området fastighetsregleras till Linköping Krångstad 23:2. I samband med fastighetsbildning ska ett servitut avseende väg till förmån för stamfastigheten bildas.

Rättsförhållande

Fastighet

Linköping Krångestad 6:2, del av

Ägare

Karl Gustav Danielsson 1/4
Håkan Danielsson 1/4
Magdalena Gryvik 1/12
Victoria Johansson 1/12
Fredrica Carlqvist 1/12
Anders Danielsson Db 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret 71,59 ha. Från denna areal så ska gårdscentrum räknas bort med ca 2,5 ha.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde för det aktuella området saknas.

Inteckningar

Ett pantbrev på 340 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Krångestad Tyskgården och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning