Kyrkåsen

Skogsgård i Sjuhärad
Areal: 22 ha
Kommun: Mark
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 21/6 2024
Trivsam gård med lantligt boende i kombination med skogsbruk belägen ca 1 mil sydost om Kinna.

Nu ges möjligheten att genom Areal i Göteborg förvärva denna trivsamma skogsgård i Sjuhäradsbygden. Gården är belägen ca 1 mil sydost om Kinna i Marks kommun och bjuder på ett lantligt boende i kombination med skogsbruk. Skogsmarken omfattar ca 20 ha och har ett totalt virkesförråd som uppgår till ca 2 050 m³sk.

Kontakta Areal

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kyrkåsen

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Foto: Jacob Nord, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Med sitt ostörda läge ligger denna trivsamma röda villa prydligt i skogslandskapet. Bostadshuset som är uppfört i 1 1/2 plan vilar på en källargrund av huggen natursten. Huset har en taxerad boyta om 90 kvm och biyta om 20 kvm. Byggåret är 1947 och huset är uppfört i trä med tegeltak. Entréplan utgörs av hall, toalett och vardagsrum som övergår i matsal med burspråk. Med sitt generösa ljusinsläpp bjuder rummet in till trevliga middagar med familj och vänner. I anslutning finns ljust kök med en braskamin. På övervåningen finns en möblerbar hall, badrum och två sovrum. På källarplan finns matkällare, f.d. pannrum och förvaringsutrymmen.

Uppvärmning sker genom direktverkande el samt genom braskamin i köket. Vatten och avlopp är enskilt där vatten fås från en egen grävd brunn. Avloppet utgörs av en trekammarbrunn. Då braskaminen inte eldats på många år måste kontroll göras innan den tas i bruk igen.

Energideklaration

Säljaren avser inte att upprätta energideklaration.

Driftskostnader

Då fastigheten inte nyttjats på senare år finns inga rättvisande uppgifter om driftskostnader.

Ekonomibyggnader

Ladugård

På gården finns en enklare ekonomibyggnad om ca 100 kvm som är uppförd i trä med plåttak på en delvis gjuten grund. Byggnaden är praktisk, välhållen och lämpar sig som vedbod, verkstad och förråd. El finns indraget i byggnaden.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken uppgår till totalt 19,9 ha enligt skogsinventeringen som är upprättad av Olle Linder Skogstjänster i oktober 2023. Virkesförrådet fördelar sig på tall (25%), gran (51%) och löv (24%) och uppgår till totalt ca 2 050 m3sk. Skogsmarkens medelbonitet är bedömd till 7,1 m3sk per ha och år. För planperioden finns ett avverkningsförslag om ca 780 m3sk varav 550 m3sk genom föryngringsavverkning.

På markerna växer både avverkningsmogna skogar och växtlig ungskog, allt i ett sammanhängande block med mycket god arrondering. Skogsmarken är också lättåtkomlig via den skogsbilväg som löper genom fastigheten.

Övrigt

På fastigheten står ett äldre spaningstorn som sägs ligga på Marks kommuns högsta punkt. Tornet tillhör fastigheten och det finns ett nyttjanderättsavtal med Vattenfall för kommunikationsutrustning.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen från och med tillträdesdagen. Både småviltsjakt och älgjakten bedrivs idag tillsammans med jaktlag.

Rättsförhållande

Fastighet

Mark Öxabäcks-Abborhult 1:14

Ägare

Per Bengtsson 1/2
Erik Madeyski Bengtson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,9 ha
Impediment 0,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 21,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 928 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Tomtmark 415 000 kr
Ekonomibyggnader 30 000 kr
Bostadsbyggnader 501 000 kr
Summa: 1 895 000 kr

Inteckningar

Det finns 5 st penninginteckningar uttagna i fastigheten om totalt 200 000 kr. Inteckningarna är i form av skriftliga pantbrev. Fastigheten är obelånad och ägarna innehar pantbreven.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Göteborg

Torpavallsgatan 11
416 73   Göteborg
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Jacob Nord
Jacob Nord
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-652 22 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier