Kyrkebo

Kyrkebo skogar- en rejäl del av Billingen.
Areal: 421 ha
Kommun: Skara
Objektstyp: Skog
Prisidé: 47 000 000 SEK
Anbudsdag: 14/9 2021
Belägen i ett samlat skifte, på Billingen mellan Skövde och Skara ligger denna rejäla skogsfastighet. Skogen karaktäriseras av grandominerande gallringsbestånd i Billingens klassiska mosaikterräng.
Den sammanlagda arealen uppgår till 421 ha varav 376 ha produktiv skogsmark och virkesförrådet är uppskattat till ca 63 700 m3sk med en stor andel av volymen i växande åldrar.
Kyrkebo skogar är en fastighet för den som söker långsiktigt investering i en välarronderad skogsfastighet med en hög tillväxt, rationell jakt och utan byggnader.
Försäljningen sker på uppdrag av Prästlönetillgångarna i Skara Stift.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (31)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Kyrkebo skogar är en fantastiskt välarronderad skogsfastighet helt utan byggnader. Fastigheten är belägen på Billingens platå och dess klassiska terräng med välväxande bestånd på friska marker varvat med blötare partier och myrmark känns igen. Arealen uppgår sammanlagt till 420,7 ha fördelat på 376,5 ha produktiv skogsmark och 44,2 ha impediment och övrig mark. Skogen är certifierad enligt både PEFC och FSC och är överlag välskött och tillgängligheten är god med tre vägar som når eller går genom fastigheten vilket ger rimliga skotningsavstånd från skogens alla delar.
Virkesförrådet är uppskattat till 63 784 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 169 m3sk/ha. Skogen erbjuder en årlig tillväxt på hela 2 600 m3sk med en åldersfördelning där gallringsskog i ett tilltalande tillväxtstadie klart dominerar. Nästan 300 ha är i huggningsklass G1. Den beräknade medelbonitet uppgår till 7,4 m3sk/ha och det dominerande trädslaget är gran, 84 %, följt av björk 10 %, tall 5 % och löv 1 %. Avverkningsförslaget under planperioden är på 14 516 m3sk där uttaget främst avser planerade och kommande gallringar. På fastigheten liggande grothögar tillfaller köparen.
Ovanstående information är tagen ur bifogad skogsbruksplan upprättad av Hogda skog i juli 2021.

Jakt

Jakten är idag utarrenderad till två olika jaktlag till och med 2022-06-30, därefter tillgänglig för köparen. De vanligast viltslagen är rådjur och älg. Älgjakten ingår i Norra Billingens älgskötselområde. Det förekommer allt mer frekvent kronvilt i området. Därför omfattas Kyrkebos mark även av ett kronviltsskötselområde. De jakttorn som finns uppsatta på fastigheten är jakträttsinnehavarens egendom. Jaktarrendet för innevarande arrendeperiod tillfaller Säljaren.

Naturreservat

Sedan en tid tillbaka har bildandet av Våtemossens naturreservat påbörjats. Detta naturreservat påverkar mellan 45-50 ha (påverkar avd 25-27, 55, 56, 59, 60, 96 enligt skogsbruksplanen) av fastigheten i dess nordöstra hörn. Ingen förhandling eller värdering till följd av intrånget har inletts med nuvarande ägare men kan komma att ske. I händelse av reservatsbildning som påverkar Kyrkebo ges markägaren rätt till ersättning enligt expropriationslagen för minskat marknadsvärde + 25 %.

Rättsförhållande

Fastighet

Skara Kyrkebo 5:2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 405,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 1,8 ha
Skogsimpediment 42,4 ha
Skogsmark 376,5 ha
Summa: 420,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Summa: 20882000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning