Kyrkobyn

Rejäl lantbruksfastighet med 60 ha skog och 41 ha åker. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 145 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Gård
Prisidé: 25 000 000 SEK
Anbudsdag: 26/10 2021
Rejäl lantbruksfastighet med strategiskt läge i Särö söder om Göteborg som omfattar totalt 145 hektar. Äldre gårdscentrum med bostad och stora ekonomibyggnader. Enligt nyupprättad skogsbruksplan fördelas marken på 60 hektar produktiv skogsmark och dryga 41 ha åkermark övrig mark är impediment mm.

En del av skogsmarken ligger inom Sandsjöbacka naturreservat. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (19)

Foto: Mikael Axelsson och Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

På fastigheten finns ett äldre bostadshus som är uppfört i 1 ½ plan i vinkel och med källare under del. Enligt fastighetstaxeringen har bostaden en uppgiven boyta om 120 kvm och en biyta om 80 kvm. Bostaden har inte genomgått någon renovering under senare tid.
På bottenvåning finns groventré, hall, kök, sovrum/kontor, toalett samt stort vardagsrum/finrum. På övervåning finns hall, badrum, två sovrum samt kontor. I källaren finns pannrum, tvättstuga, matkällare och förrådsutrymmen.

Det är vattenburen värme med oljepanna. Det finns även öppen spis i vardagsrummet samt en kakelugn. Funktionen på dessa är osäker. Huset är i stort behov av upprustning. Det är eget vatten och avlopp men möjlighet finns att koppla på kommunalt VA.

Energideklaration

Huset har varit obebott under en tid och det finns ingen energideklaration upprättad. Om köparen så önskar kommer en energideklaration att upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Vid gården finns en stor högbyggd ladugård. Byggnaden har en ungefärlig byggyta på 530 kvm exklusive utbyggnader. Fähusdelen är uppmurad med tegelsten och det är ett gjutet takvalv. Det är äldre inredning och stalldelen används idag som förråd. Ovanpå stalldelen finns ett stort ränne.

I övrigt finns loge med äldre torkar och sädesmagasin. Vidbyggt på del av baksidan och på ena gaveln finns snedtaksförråd för förvaring av maskiner, gödsel och utsäde mm.

Maskinhallar

Invid uppfarten till gården finns två äldre maskinhallar. Den större har ungefärliga måtten 18*12 meter och är uppförd med stålbalkar och med fasad av plåt och med plåttak. Det har två stora vikportar. Elström är indraget i byggnaden, även 3-fas. Här finns anordnat en enkel gårdsverkstad med en travers.

Den mindre maskinhallen har ungefärliga måtten 15*12 meter och är uppförd i sten och trä med plåttak. El är indraget.

Garage

Vid huset finns ett enkelt uppmurat garage med plats för två bilar.

Jordkällare

Bakom maskinhallarna finns en murad jordkällare.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken omfattar enligt skogsbruksplanen ca 41,5 hektar och är fördelad på fyra skiften, se bifogad karta. Det största skiftet ligger vid väg 158 och omfattar ca 29 hektar. Jordbruksmarken är tillgänglig för ny ägare vid tillträde. Eventuella arrendeinkomster och EU-stöd för 2021 behålles av säljaren. Inga stödrätter medföljer i försäljningen.

Skogsmark

Enligt nyupprättad skogsbruksplan av Alexander Odenius Skogsfakta finns 60 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 12 182 m3sk. Den yngre skogen består av grandominerad skog medan den medelålders och äldre skogen är dominerad av tall och ek. Skogsmarken är fördelad på flera skiften men merparten av skogen finns på hemskiftet vid gården och på ett större skogsskifte strax norr därom.

Enligt skogsbruksplanen har skogsmarken en medelbonitet på 5,9 m3sk/ha och en stor del av skogen är avverkningsmogen. I skogsbruksplanen finns en föreslagen avverkning med 4 860 m3sk för kommande tioårsperiod.

Skogen ligger inom Sandsjöbacka naturreservat men föreskrifterna för reservatet hindrar inte ett normalt hänsynsfullt skogsbruk.
För mer information se: www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/kungsbacka/sandsjobacka.html

Naturvärden/Nyckelbiotoper

En stor del av skogsmarken ligger inom naturreservat och Natura 2000 område. I övrigt finns inga av Skogsstyrelsen registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden.

Jakt

Fastigheten ligger i ett område med god tillgång på vilt. Jakträtten övergår till Köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Kungsbacka NV älgskötselområde.

Övrigt

Fastigheten kan förvärvas av juridisk person.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Kyrkobyn 8:1

Ägare

Allmänna Arvsfonden 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 145,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 60,0 ha
Impediment 36,8 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 41,5 ha
Övrigmark 6,5 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 145,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 4 025 000 kr
Skogsmark 2 677 000 kr
Skogsimpediment 232 000 kr
Tomtmark 1 236 000 kr
Bostadsbyggnader 2 294 000 kr
Ekonomibyggnader 624 000 kr
Summa: 11 088 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns fem penninginteckningar om sammanlagt 1 900 000 kr. Det är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Då säljaren är juridisk person kan även juridisk person (exempelvis aktiebolag) förvärva fastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Kyrkobyn och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning