Långå

Skog i Långå
Areal: 202 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 250 000 SEK
Anbudsdag: 19/9 2022
Naturskönt belägen med fin arrondering och i huvudsak tillväxtskog. 8 398 m³sk. Ingår i mindre jaktlag.

Mycket naturskönt belägen skogsfastighet med i huvudsak tillväxtskog! Fastigheten, som är belägen sydost om Funäsdalen i byn Långå, är obebyggd och har mycket fin arrondering i ett sammanhängande område. Total areal om ca 202 ha, varav ca 197 ha produktiv skogsmark. Mycket stor andel tillväxtskog i åldrarna 5-40 år, men även viss del äldre S2 skog. Totalt virkesförråd om 8 398 m³sk, varav 3 314 m³sk är S2 skog och 1 324 m³sk är G1 skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 2 800 ha.

Ypperlig fastighet för den som söker trygg kapital placering där den yngre växande skogen garanterar en ökad volym/värdetillväxt under de kommande åren.

Fastigheten erbjuder utöver dess skogliga egenskaper:

– Fantastiska rekreationsmöjligheter utifrån fastighetens belägenhet med närhet till både Funäsdalen och Vemdalens alpina fjällanläggningar och allt som där erbjuds
– Jaktmöjligheter och fiskemöjligheter i naturskön omgivning

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Långå

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Thomas Persson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2022 av MB Forest. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 196,9 ha och har ett virkesförråd om 8 398 m³sk varav 3 314 m³sk är S2 skog och 1 324 m3sk är G1 skog. Fastigheten har en bonitet om 3,6 m3sk per ha. Skogsbruksplanen visar på kraftig arealmässig dominans av tillväxtskog i åldrarna 5-40 år. Vidare visar planen en trädslagsblandning med kraftig talldominans (88 %), vilket är karaktäristiskt för området. God tillgänglighet med andel i anslutande väg, samt egen väg inpå skiftet.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av lagstadgade föryngringsåtgärder på 1,5 ha, samt behov av återväxtkontroll och röjnings på fastigheten. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Naturvärden, forn- och kulturminnen

På fastigheten finns idag fornlämningar registrerade. De återfinns inom avdelning nr 9 och avd nr 13. Fornlämningen inom avd nr 9 utgörs av sk ”Hällmålning”. Se beskrivning:
”1,8 m lång och 1,4 m hög. (N-S) på närmaste lodrät, trappstegsformad, klippvägg. Målningen exponerad mot Ö. Målningen består av 4 konturliknande älgliknande figur, 1 djurfigur?, 1 människoliknande (?) figur, 1 streck och diffusa färgfläckar. Synlig ovan mark.”

Utöver detta finns idag inga övriga nyckelbiotoper eller kulturminnen registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige).

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag, som förfogar över ca 2 800 ha. Småviltsjakten bedrivs på samma areal.

Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i jaktlaget, annat jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Långå 19:18, del av

Ägare

Pär Fredrik Andersson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 196,9 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Berg/hällmark 3,9 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Summa: 202,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. OBS! Då fastigheten är under nybildning har den ej ännu åsatts något eget taxeringsvärde. Nedanstående värde är en grov proportionering utifrån stamfastigheten. Skogsmark 2 515 000 kr, Summa 2 515 000 kr

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att medfölja försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier