Långbo

Två obebyggda fastigheter belägna i ett skifte. Ca 49 000 m³sk i vacker miljö.
Areal: 272 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 20 000 000 SEK
Anbudsdag: 9/10 2020
Ett samlat skogsinnehav utöver det vanliga. 238 ha produktiv skogsmark beläget strax norr om byn Långbo i norra Alfta socken. Fastigheterna är vackert inramade av Vinnfars- och Rossån som på försäljningsobjektet rinner samman till Långboån. I dessa åar finner du såväl öring som flodpärlmussla. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 49 000 m³sk och består till största del av äldre skog. Jakt i Alfta Norra VVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (24)

Foto: Johan Pålsson, Göran Persson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog

Skogsmarken är inventerad i maj 2016 av Skog & Fritid AB. Planen har därefter år 2019 reviderats av Siljan Skog AB för tillväxt och åtgärder. Tillväxten år 2020 har tillväxtberäknats i PC-Skog av Areal | Ljusdal. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 235,4 ha och virkesförrådet uppgår till 48 415 m³sk vilket ger ett medelförråd om 206 m³sk/ha. Åldersfördelningen visar en tyngdpunkt på äldre skog. Medelboniteten är skattad till 4,8 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 994 m³sk/år (4,8 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Leif Olsson, Rundvirke Skog AB har under lång tid varit Säljaren behjälplig med skogsskötseln.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet. Käla, Skogens Pärlor.

Jakt

Försäljningsobjektet är beläget inom Alfta Norra VVO. Jakten är sannolikt inte upplåten. Kontaktperson för viltvårdsområdet är Lars Wälås, 070 688 68 06.

Fiske

Försäljningsobjektet är beläget inom Alfta Fiskevårdsområde. Se närmare beskrivning på www.alftafvof.se

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Långhed 13:8 och 13:10

Ägare

Karin Nilsson 1/2
Kerstin Nilsson 1/2

Areal

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade med annan fastighet varvid inget taxeringsvärde finns fastställt enbart för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Det finns tre skriftliga pantbrev om sammanlagt 114 200 kr uttagna i försäljningsobjektet. Ansökan om dödning har ombesörjts av säljaren. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning