Länsmansgården Bergerud

Jord, skog och attraktivt boende knappt en mil från Töcksfors
Areal: 133 ha
Kommun: Årjäng
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/10 2020
Visning:
16/9 kl 16:00-18:00
19/9 kl 10:00-12:00
Anmälan till visning krävs.
Länsmansgården i Bergerud utbjudes till försäljning. Gården ligger en knapp mils körning öster om Töcksfors. Det är en rejäl och välskött fastighet som erbjuder goda möjligheter till djurhållning, skogsbruk samt ett gårdscentrum med representativt boende och timrade stugor i skogen.

30 hektar inägomark ligger samlat kring gårdscentrum. Den produktiva skogsmarken uppgår till 98 hektar mark med ett bedömt virkesförråd om cirka 20 000 m3sk och medelboniteten 6,7 m3sk.

Gårdscentrum har två bostadshus; mangårdsbyggnaden och en flygel. Därutöver ekonomibyggnader i form av ladugård, vagnsbod, bilgarage, sädesmagasin, vedbod och visthusbod med en tjusig vällingklocka. Nuvarande ägare kommer att förbehålla sig hyresrätt till flygelbostaden på marknadsmässiga villkor.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (24)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Flygeln

Den mindre bostaden är uppförd i 1 ½-plan i samma stil och harmonierar väl med mangårdsbyggnaden. Boytan uppgår till 109 m² enligt fastighetstaxeringen.

Vatten och avlopp hänger samman med mangårdsbyggnadens vattenförsörjning och avlopp. Uppvärmning sker genom vedspis i köket, en öppen spis i vardagsrummet och direktverkande el.

Denna byggnad bebos av säljarna och dessa kommer att förbehålla sig en hyresrätt för att bo kvar på fastigheten.

Mangårdsbyggnaden

Vacker mangårdsbyggnad i två hela plan och tillbyggd längs hela norra långsidan. Byggår kring 1840 och boyta om 246 m² enligt fastighetstaxeringen. Stomme och fasad av trä och uppförd på torpargrund av huggen sten. Tak med betongpannor. Eget vatten från borrad brunn som är borrad under 2019 och vattnet har testats med godkänt analyssvar. Det är enskilt avlopp med trekammarbrunn utan infiltrationsbädd. Huset är fiberanslutet.

Huset värms upp med hjälp av en vedeldad panna som är ansluten till ackumulatortank. Det finns även en elpatron.

Energideklaration

Energideklaration har ej upprättats och kommer inte att upprättas av säljaren.

Driftskostnader

Uppvärmning/hushållsel: ca 30.000 kr per år inkl näringsverksamheten.
Renhållning: ca 1300 kr per år
Vatten och avlopp: 1042 kr /år.
Försäkring: 9327 kr inkl rörelsedelen.
Fastighetsavgift: 10.567 kr

Timmerstugor vid Gylteåsen

Cirka 1,5 kilometer väster om gårdscentrum finns det två stycken timrade stugor och en vedbod vackert belägna uppe på ett berg. Man tar sig till timmerstugorna via en cirka 200 meter lång gångstig från skogsbilvägen.

Stugorna är cirka tio respektive femton kvadratmeter stora med var sin eldstad.

Timmerstuga vid Lysvattnet

Även vid Lysvattnet finns en timrad stuga.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården är uppförd kring 1920 och har en byggarea kring 650 m2. Anpassningar har skett till den fårskötsel och lammproduktion som bedrivs idag.

Vagnsbod

Längs lagårdsbacken finns en vagnsbod om cirka 250 m².

Bilgarage

Plats för två personbilar

Vedbod

Ändamålsenlig vedbod med plats för årsförbrukningen av ved.

Sädesmagasin

Ett äldre sädesmagasin placerat vid infarten till bilgaraget. Utrustad med en kalluftstork för torkning av spannmål.

Visthusbod med vällingklocka

En mycket vacker visthusbod som idag mest används till förvaring.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Samlat kring gårdscentrum ligger åker- och betesmarken som uppgår till cirka 30 hektar. Det finns stödrätter på hela arealen som övergår till köparen på tillträdesdagen.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad i april 2020. Enligt den är 97,6 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 20 015 m³sk och den nuvarande årliga tillväxten är bedömd till 804 m³sk. Skogsmarken består i huvudsak av yngre till medelålders skogar men det finns även drygt 4000 m3sk i huggningsklasserna S1 och S2. Boniteten uppgår till 6,7 m³sk per ha. Läs mer i den bifogade skogsbruksplanen.

Sedan skogsbruksplanen upprättades har det gjorts uttag om 599 m3fub. Uttaget har skett med gallring och uttag av vindfällen i avdelningarna 10, 11, 15 och 16. Ingen justering har gjorts för varken tillväxt eller avverkning sedan planen upprättades.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop som ligger längst västerut vid Lysvattnet. Nyckelbiotopen berör i huvudsak grannfastigheten, men cirka 0,2 hektar ligger i skogsbruksplanens avdelning nr 1.

Jakt

Fastigheten ingår i Pikstads VVO där både älg- och småviltsjakt bedrivs på en ungefärlig areal om 1600 hektar. Fastigheten berättigar till två jakträtter. Jakträtterna är upplåtna under innevarande jaktår fram till 2021-06-30.

Övrigt

Säljaren bedriver jordbruk med fårskötsel och lammproduktion. En köpare välkomnas att överta driften med djur, maskiner och inventarier.

Rättsförhållande

Fastighet

Årjäng Bergerud 1:80

Ägare

Sven Eric Åstedt 9/10
Marianne Åstedt 1/10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 134,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 97,6 ha
Skogsimpediment 2,7 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 30,1 ha
Övrigmark 2,3 ha
Summa: 133,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020 Tomtmarksvärde 160 000 kr, Bostadsbyggnadsvärde 1 249 000 kr, Skogsmark 4 016 000 kr, Skogsimpediment 8 000 kr, Åkermark 422 000 kr, Ekonomibyggnad 203 000 kr, Summa 6 058 000 kr.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 256 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för både fysiska och juridiska personer. Undantaget är fysiska personer som varit folkbokförda i Årjängs kommun under det senaste året. För dem krävs inget förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Länsmansgården Bergerud och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning