Lilla Axmora

Bebyggd fastighet i ett skifte med 50 ha produktiv skogsmark, 16 059 m3sk.
Areal: 70 ha
Kommun: Nyköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 12 000 000 SEK
Anbudsdag: 31/1 2020
Lilla Axmora erbjuder något extra för den som är intresserad av jakt och skogsliv, allt inom en timme från Stockholm. Viltstammarna i området är mycket starka på samtliga klövvilt, med undantag av mufflon. Gården omfattar ett skifte på totalt 70 ha varav 50 ha är produktiv skogsmark. Tall är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 16 059 m3sk. Gårdscentrum omfattas av en mangårdsbyggnad i modernt skick samt några få men ändamålsenliga ekonomibyggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Nyköping
Västra Kvarngatan 62
611 32   Nyköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (30)

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Gårdens mangårdsbyggnad är uppförd år 1890 med en större tillbyggnad från år 2017. Huset är högt beläget och bjuder på vacker utsikt över ägorna. På nedre plan finns förutom hall och gästtoalett ett vardagsrum med fungerande murspis, ett rum lämpligt som kontor eller lekrum och ett rymligt kök med vedspis och gott om plats för matgrupp. Via vardagsrummet når du den nyare delen av huset som rymmer ett stort allrum, hall med utgång till uteplats, badrum med bastu samt en stor tvättstuga. På övre plan i den äldre delen så finns en möblerbar hall, badrum med dusch samt två sovrum varav ett med fungerande murspis. Övre plan i husets nyare del rymmer två sovrum samt en hall. Vattenburen uppvärmning kopplad till bergvärmepump från 2017 ger låga driftskostnader. Vatten tas från borrad källa 2019 och avlopp till trekammarbrunn.

Intill bostadshuset finns två hundgårdar, isolerade hundkojor med värme och el.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Till gården finns en ladugård uppförd i stomme av timmer och trä med brädfodrad fasad på stenfot och platta och tak av plåt. Byggnadsytan är 539 kvm enligt taxeringen. Ladugården rymmer ett modernt slakteri komplett med två kylaggregat, varm- och kallvatten, telfer för enkel hantering av viltet, bandsåg med mera. I övrigt finns ett isolerat utrymme för gårdens vattenanläggning samt gott om plats för förvaring.

Garage

Vid gårdscentrum finns ett garage av enklare karaktär med el indraget som har plats för två bilar. Garaget är byggt med stomme av trä, brädfodrad fasad, platta av betong och plåttak.

Maskinhall

Uppförd i stomme trä på gjutna plintar med tak och fasad av plåt. Byggnadytan uppgår till 101 kvm enligt taxeringen. El finns indraget. Rationell byggnad med gott om plats för gårdens maskiner.

Magasin

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på en stenfotsgrund och med tak av betongtegel. Nyttjas som förråd.

Skog och mark

Åkermark

Gårdens åkermark ligger samlad och med bra arrondering. Idag ligger hela arealen i vall som skördas till viltfoder. Till fastigheten följer stödrätter för 8,86 ha

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad 2019 av Linköpings skogstjänst. Den produktiva skogsmarken är 50,5 ha och virkesförrådet uppskattas till 16 059 m3sk eller 318 m3sk per ha. Tall är det dominerande trädslaget med 60 % följt av gran och löv som utgör 36 % respektive 4 %. Medelboniteten beräknas till 7,9 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 6 800 m3sk och ca 9 000 m3sk är slutavverkningsmoget. Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av 50 ha till 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 ha av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 0 ha.

Jakt och fiske

Området där fastigheten ligger är känt för sina starka stammar av klövvilt. I området finns framförallt mycket dovvilt och vildsvin men det är även gott om rådjur, kronvilt och älg. Fastigheten tillhör Rönö älg- och kronskötselområde. Lilla Axmora ingår i Rönö kron- och älgskötselområde som omfattar ca 12 400 ha. Fastigheten har möjlighet att skjuta en älgkalv på tre år. På kronvilt finns en skötselplan som löper 2017 till 2020 och under perioden får 72 st. djur fällas. Innevarande jaktår får 10 handjur, 7 hondjur och 7 kalvar fällas. Varje jaktområde tillåts skjuta två vuxna varav max ett handjur med maximalt 8 taggar. Tills planens maxantal är uppnått. Kalvjakten är fri tills planens maxantal är uppnått. Inom området får tre kapitala hjortar fällas enligt principen ”först till kvarn” som kapital räknas 14 taggar eller mer. För att delta i jakten på kapitala hjortar krävs ett arealunderlag på minst 750 ha. Området tillämpar en räknesnurra, t.ex. får en fastighet på 75 ha skjuta en kapital hjort vart tionde år. Lilla Axmora kommer att ha möjlighet att få skjuta en kapital hjort igen under jaktåret 2023-24 enligt nu gällande bestämmelser.

I Svärtaån, som utgör fastighetsgräns i öster, har gården en enklare brygga från vilken fisketurerna kan utgå.

Fastigheten har andel i Rönö häradsallmänning med ett ½ mantal enligt fastighetsregistret. Utdelningen för åren 2017 och -18 var 891 kr respektive 274 kr per mantal.

Rättsförhållande

Fastighet

Nyköping Axmora 2:1

Ägare

Moa Johansson 1/2
Alexander Gustafsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 71,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,5 ha
Impediment 8,1 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 10,6 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 70,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 214 000 kr
Skogsimpediment 19 000 kr
Åkermark 416 000 kr
Betesmark 106 000 kr
Tomtmark 380 000 kr
Bostadsbyggnader 644 000 kr
Ekonomibyggnader 268 000 kr
Summa: 6 047 000 kr

Inteckningar

Totalt finns åtta pantbrev på 6 000 000 kr i fastigheten. Dessa överlåtes obelånade.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Lilla Axmora och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning