Lilla Jungatorp

Rationell och bördig spannmålsgård med ett trevligt och ombonat gårdscentrum.
Areal: 106 ha
Kommun: Vara
Objektstyp: Gård
Prisidé: 29 500 000 SEK
Lilla Jungatorps gård finns belägen mellan Vara och Skara, mitt i det bördiga slättlandskapet. Gården omfattar sammanlagt ca 106 ha varav ca 105 ha utgör bördig och samlad åkermark. Gårdscentrum beståendes av mangårdsbyggnad, två flygelbyggnader samt ett ekonomibyggnadsbestånd med bl a en torkanläggning från år 2000.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (31)

Foto: John Enander, Areal samt privat

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostad om ca 250 kvm boarea samt ca 50 kvm biarea i 1,5 plan som byggdes år 1923. Det brutna taket har laserade takpannor på framsidan och betongpannor på baksidan. Byggnaden står på krypgrund med timrad stomme, tegelfasad och kopplade fönster. Fiber finns installerad och VA är kommunalt. Uppvärmning sker via jordvärmepump till vattenburet system. Invändigt håller bostaden bra standard, huvudsakligen från 80-talet. I markplan möts man av en rymlig huvudentré med trapp till övre plan, finrum, tv-rum samt ett sovrum. Köket är ett Kvänumkök från -84. Från köket når man tvättstuga, pannrum med jordvärmepump, två badrum (renoverade för ca 15 år sedan) samt köksentré med gott om förvaringsutrymmen. I tillbyggd del finns även ett mindre rum samt utgång till den inglasade altanen. Från denna tillbyggnad når man även övre plan via trapp med egen ingång. På övre plan finns en möblerbar hall med utgång till balkong, äldre kök från 60-talet, toalett, gästrum, vardagsrum samt två sovrum och flera garderobsutrymmen.

Stor och ombonad trädgård med många arter och fruktträd, eget växthus, en lekstuga samt ett trädgårdsland.

Flygelbyggnader

Den högra flygeln är delvis inredd för boende i lägenhet med kök samt toalett/dusch på nedre plan och ett sovloft på övre plan. I separat rum finns även matkällare. Resterande del av byggnaden är ett isolerat garage/verkstad med stor port på gaveln. Byggnaden är uppförd 1985 på gjuten platta med reglad stomme, träfasad och tak av betongpannor. Den vänstra flygeln är en äldre byggnad med timmerstomme, träfasad och tak av eternit. Invändigt finns drängkammare, förråd och ett magasinsloft. Från gaveln når man två garageplatser och vidbyggt baksidan finns ett traktorgarage under snedtak av plåt.

Ekonomibyggnader

Ladugård, torkanläggning m.m.

Höghusbyggd ladugård byggd -52 under eternittak och med tegelsatta väggar kring djurdelen. I övrigt är byggnaden uppförd i trä med vidbyggd loge och torkanläggning. Djurdelen är en klassisk mjölkladugård med plats för 36 uppbundna kor, ungdjursdel, mjölkrum och ett ovanliggande ränne. Logen rymmer plats för foderförvaring, körloge och har en äldre torkanläggning med en lagringskapacitet om ca 50 ton havre i träfickor.

År 2000 byggdes en ny torkdel intill gamla torken. Denna anläggning har en Tornum satstork om 16 ton, tippgrop, lagring i 4 luftningsbara och självtömmande plåtfickor á 90 ton vete. Våtficka om ca 35 ton och utlastningsficka om ca 40 ton

Stallet

Inrymmer fyra boxplatser med en begränsad takhöjd samt äldre stallinredning för grisar och ungdjur. Byggnaden har träväggar och plåttak och är ihopbyggd med en drivgång in till ladugården.

Maskinhallar

Gården har två maskinhallar varav den äldsta uppfördes under 60-talet och är sedan förlängd. Denna hall har stomme i trä, väggar av trä/plåt samt plåttak. Invändigt finns maskinförvaringsutrymme på gjutet golv.

Den nyare maskinhallen är byggd -93 med stålstomme och plåt på väggar och tak. Byggnaden står på gjuten platta och mäter ca 15*25 meter med portar på ena gaveln samt utmed en långsida. Denna maskinhall ingår i arrendet av jordbruksmarken och är således tillgänglig, först sedan arrendeperioden har löpt ut 2023-03-14 eller tidigare efter överenskommelse med arrendatorn.

Ensilagetorn

På gården finns ett ensilagetorn kvar. Detta har ej varit i drift under senare tid.

Skog och mark

Åkermark

Försäljningen omfattar sammanlagt 104,75 ha stödberättigande åkermark. Arealen återfinns i stora rationella skiften som är belägna omkring gårdens byggnation samt med strategiskt anlagda markvägar. Åkermarken är fördelad i fem brukningsskiften varav det största utgör ca 60 ha. Jordart av mellan- till styv lera. Åkermarken är systemtäckdikad med varierande ålder. Ca 18 ha nydikades år 2015. Samtlig areal har tillfredsställande dränering. Markkartering finns från år 2009. Under tiden gården bedrevs med djurproduktion, fick åkermarken kontinuerlig tillförsel av naturlig gödsel samt drevs med vall i växtföljden.

Åkermarken samt fastighetens torkanläggning och den större maskinhallen är upplåtna på arrende till 2023-03-14. Arrendet är uppsagt och fastighetens stödrätter skall vederlagsfritt överlåtas på köparen inför 2023-års brukning. Arrendeintäkten för brukningsår 2022 tillfaller köparen.

Ridbana

Vid gårdscentrum finns en anlagd ridbana om ca 22*44 meter. Ridbanan är dränerad och försedd med sand som underlag för dess ändamål.

Övrig mark

Den övriga arealen uppgår till ca 1 ha vilket utgörs av tomt och gårdsplan samt framfartsväg, markvägar och ett öppet dike i den östra delen av fastigheten.

Jakträtt

Jakträtten är ej upplåten och övergår till köparen på tillträdesdagen.

Bevattning

Till fastigheten finns en stam för bevattning. Dammen som utgör källan för bevattningen ligger på en grannfastighet. Tidigare bedrevs bevattning på dessa fastigheter, men idag är utrustningen såld. Med stammen och bevattningsdammen finns dock möjligheterna att åter börja nyttja bevattningssystemet.

Eventuell försäljning i delar

Utgångspunkten är att hela försäljningsobjektet skall säljas i sin helhet. Dock finns möjligheten att lägga bud på respektive fastighet (Vara Lilla Jungatorp 2:13, 82,7 ha samt Lidköping Lanna 2:17, 23,1 ha) var för sig. Prisidé för Vara Lilla Jungatorp 2:13 är satt till 23 650 000 SEK och för Lidköping Lanna 2:17 till 5 850 000 SEK.

Rättsförhållande

Fastighet

Vara Lilla Jungatorp 2:13, Lidköping Lanna 2:17

Areal

Taxeringsvärde

Försäljningen avser två fastigheter, Vara Lilla Jungatorp 2:13 har ett fastställt taxeringsvärde om 8 964 000 SEK och Lidköping Lanna 2.17 har ett fastställt taxeringsvärde om 2 253 000 SEK.

Inteckningar

Antal 11 st
Totalt belopp 3 660 500 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Bud senast

2021-11-10
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning