Ljusnäs

148 hektar produktiv mark. 22.500 m3sk. Inga byggnader.
Areal: 196 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 16/4 2021
Areal i Karlstad har nöjet att förmedla 196 hektar mark beläget i Ljusnäs på västra sidan av Klarälven i höjd med Värnäs, i de centrala delarna av Torsby kommun. 148 hektar produktiv skogsmark med i huvudsak medelålders skog då skogen växer som mest.

Fastigheten är fördelad på sju skiften som ligger relativt samlat inom en radie på cirka 4 kilometer. Virkesförrådet är bedömt till cirka 22 500 m3sk.

Fastigheten saknar byggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (19)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Torgny Nygren och Per Simberg i november 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 148,5 ha och det totala virkesförrådet till 22 654 m³sk eller 153 m³sk/ha. Tall är det dominerade trädslaget med 61procent av virkesvolymen. 33 procent av virkesförrådet är gran och sex procent är löv. Medelboniteten uppgår till 5,0 m³sk/år och hektar. Tyngdpunkten av arealen ligger i huggningsklass G1 med 99,7 hektar och cirka 16 000 m³sk. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 3458 m³sk fördelat på 2907 m³sk gallring och 551 m3sk slutavverkning.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till en ny ägare på tillträdesdagen.
Fastigheten ingår i Ljusnäs viltvårdsområde som omfattar ca 10 500 hektar. I viltvårdsområdet bedrivs jakt på både småvilt och älg. Viltvårdsområdet är uppdelat i fyra olika sektioner/jaktlag där denna fastighet tillhör Ljusnäs jaktlag vilket omfattar cirka 3600 hektar.

Det är möjligt att upplåta jakträtt vidare med en plats i jaktlaget per 100 hektar mark.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Ljusnäs 1:193

Ägare

Per-Olov Andersson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 196,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 148,5 ha
Impediment 47,1 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Summa: 196,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 659 000 kr
Skogsimpediment 54 000 kr
Summa: 3 713 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras. Fastigheten ligger i ett omarronderingsområde, vilket gör att förvärvstillstånd krävs av alla kategorier av köpare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Ljusnäs och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning