Lunds

Gården Lunds söder om Alfta
Areal: 24 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Hästgård
Prisidé: 1 900 000 SEK
Lantligt belägen gård 5 km söder om Alfta. Fastigheten omfattar ca 24 ha mark med bostadshus, häststall och ekonomibyggnader.

Nu finns möjligheten att förvärva gården Lunds, en skogs- och hästgård belägen i Stora Vål söder om Alfta. Gården är belägen i ett enskilt och trivsamt läge med utsikt över det kringliggande åker- och skogslandskapet. Gården lämpar sig väl för djurhållning med stall och betesmark i anslutning till gården samt bra ridvägar i omgivningen. Stor trädgård med med egen damm och goda odlingsmöjligheter. Totalt ca 23,7 hektar mark, varav 20,4 hektar produktiv skogsmark och 2,3 hektar inägomark. Virkesförrådet uppskattas till ca 3 600 m³sk vilket ger medelförråd om 176 m³sk/ha. Talldominerande skogar där skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar men även ca 1 100 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Alfta södra viltvårdsområde som omfattar ca 21 000 hektar jaktmark.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Lunds

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 44 bilder
Visa alla 44 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 1-plan med en boarea om 84 kvm enligt taxeringsinformationen. Beräknad bostadsarea enligt planritning om 96 kvm.

Byggnaden är uppförd på en torpargrund med en stomme i trä och timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel under ett profilplåttak. Fastigheten genomgick en omfattande renovering under 80-talet. År 2000 uppfördes tillbyggnad av groventrén. Huset har kopplade två-glas fönster. Liten farstukvist vid huvudentrén och rymlig altan under tak på baksidan. På taket finns en solcellsanläggning installerad 2016 med en effekt om 6 kW.

Bostadsbyggnaden har vattenburen uppvärmning via bergvärmeanläggning som installerades år 2000. Enskilt vatten från egen källa. Vid tidpunkt för överlåtelsebesiktningen så noterade Anticimex i besiktningsprotokollet vattnet som otjänligt enligt vattenanalys 230712. Fastighetsägarna har därefter installerat vattenrening via UV-ljus och under september 2023 genomfört nytt vattenprov som visar att vattnet nu är tjänligt. Enskilt avlopp till enkelt avlopp utan infiltration (ej godkänt). Nuvarande ägare har använt sig av mobilt bredband (Tele 2), anslutning via fiber saknas.

Byggnaden inrymmer entréhall, badrum med wc, dusch och tvättmöjligheter, allrum, vardagsrum, kök, sovrum och groventré.

Bostaden har öppet läge med utsikt över det kringliggande åker- och skogslandskapet. Rymlig trädgård med träd och buskar samt odlingsmöjligheter.

Energideklaration

Energideklaration utförd av Anticimex. Kontakta ansvarig mäklare för att ta del av protokollet.

Besiktning

En överlåtelsebesiktning är utförd av Anticimex under juli månad 2023. Vid besiktningen noterades bla höga fuktvärden i krypgrunden. Kontakta ansvarig mäklare för att ta del av protokollet.

Driftskostnader

Nedan redovisade driftskostnader är uppskattade baserat på nuvarande ägares förbrukning med 1 personer i hushållet.

Elförbrukning inkl värme: ca 13 000 kr (8 700 kWh)
Renhållning: ca 2 403 kr
Slamtömning: ca 1 030 kr
Vägsamfällighet: ca 2 023 kr
Försäkringskostnad bostad: ca 4 000 kr
Totalt: ca 22 456 kr

Tillkommer fastighetsavgift om för närvarande 2 625 kr/år.
Lantbruksförsäkring ca 3 000 kr

Ekonomibyggnader

Uthusbyggnad

Uthuslänga med en uppskattad byggnadsyta om ca 80 kvm. Byggnaden är delvis uppförd på gjuten platta och delvis på torpargrund med en stomme i trä som utvändigt är klädd med stående och liggande träpanel under ett plåttak.

Byggnaden inrymmer gäststuga som med två rum, garage för en bil, förrådsutrymmen och vedbod.

Stuga

Enklare stuga med en uppskattad byggnadsyta om ca 30 kvm. Byggnaden är uppförd på en torpargrund med en stomme i trä som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har plåttak och enkelglas fönster.

Byggnaden inrymmer två rum. Under byggnaden finns en valvad jordkällare.

Stall

Stallbyggnad med en uppskattad byggnadsyta om ca 60 kvm. Byggnaden är uppförd på en gjuten betongplatta med en stomme i trä som utvändigt är klädd med stående träpanel under plåttak. El och vatten finns indraget.

Byggnaden inrymmer fyra godkända hästboxar, sadelkammare och förvaringsutrymmen.

Maskinhall

Öppen maskinhall med en uppskattad byggnadsyta om ca 80 kvm. Byggnaden är uppförd med en stomme i trä, timmer och metall som utvändigt är klädd med stående träpanel under plåttak.

Byggnaden inrymmer lösdriftsstall och förvaringsutrymmen.

Ladubyggnad

Äldre ekonomibyggnad med en uppskattad byggnadsyta om ca 150 kvm. Byggnaden är uppförd på sten och plintar med en stomme både i trä/timmer, fasad av träpanel och timmer under plåt och tegeltak. Byggnaden har renoveringsbehov.

Byggnaden inrymmer bland annat fd djurstallar och förvaringsutrymmen.

Övriga byggnader och anläggningar

På fastigheten finns även ett härbre i timmer under tegeltak, några täktlador och två mindre dammar som det tidigare bedrevs fiskodling i.

Skog och mark

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 2,3 hektar. Inägomarken består av åker och betesmark belägen i anslutning till gården.

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under juli månad 2023.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 20,4 hektar med ett beräknat virkesförråd om 3 584 m³sk vilket ger ett medelförråd om 176 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,9 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 148 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 65 %, gran 23 % och löv 12 %. Ca 1 100 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på äldre gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta Södra viltvårdsområde som omfattar ca 21 000 hektar jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel.

Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. För kartor och mer information gällande Alfta Södra viltvårdsområde se viltvårdsområdets hemsida www.alftasodravvo.se.

Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar för väg. Ovanåker Alfta Kyrkby Ga:18, som förvaltas av Vålvägens vägsamfällighet och Ovanåker Alfta Kyrkby Ga:19, väg som förvaltas av Finnskogsvägarnas samfällighetsförening.

Egen enskild väg från Stora Vålvägen och fram till gården.​

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av en penninginteckning om 190 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån övertas av köparen.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Städning och lös egendom

Bostadshus överlåtes i städat skick. Säljaren kan komma att lämna en del lösöre i ekonomibyggnaderna. Marken och ekonomibyggnaden överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av skog och mark kan ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Alfta Kyrkby 9:12

Ägare

Mats Olov Söder Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,4 ha
Myr/kärr/mosse 0,7 ha
Inägomark 2,3 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 23,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 72 000 kr
Betesmark 8 000 kr
Skogsmark 589 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Tomtmark 186 000 kr
Bostadsbyggnader 390 000 kr
Ekonomibyggnader 87 000 kr
Summa: 1 335 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 190 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier