Maglaby

Skog och jakt på Söderåsen
Areal: 35 ha
Kommun: Åstorp
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 800 000 SEK
Skog och jakt på Söderåsen

Skogsfastighet med attraktivt läge på vackra Söderåsen. Ca 25 min till Helsingborg och ca 60 min till Malmö med bil. Mycket goda möjligheter till jakt då tillgången på framförallt dovhjort är mycket god men även vildsvin finns i området.

Kontakta Areal

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Maglaby

Karl-Johan Hansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten består enligt bilagd skogsbruksplan från december 2023 av 21,7 ha skogsmark. Aktuellt virkesförråd är 3 630 m³sk. Medelboniteten bedöms till 6,2 m³sk per ha och år. Al och bok är de dominerande trädslagen med ca 50 % av virkesförrådet. Åldersfördelningen är relativt jämn med en tyngd på gallringsskog. Avverkningsförslaget i skogsbruksplanen uppgår till 402 m³sk under planperioden vilket utgörs av gallring. Fastigheten ligger i tre skiften vilka är närbelägna med varandra. Man når samtliga skiften via Magleby skogsväg samt Humlerydsvägen.

Naturvärden

Fastigheten har inga registreringar av nyckelbiotoper eller naturvärden i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Det finns inte heller några registreringar angående biotopskydd eller Natura 2000 områden som berör fastigheten. Fastigheten berörs av inre och yttre vattenskyddsområden i Kvidinge.

Betesmark

Enligt skogsbruksplan uppgår betesmarksarealen till ca 12,3 ha. Ca 3 ha av betesmarken är utarrenderat med ettårsavtal.

Jakt

Förekommande vilt på fastigheten är främst dovhjort men även vildsvin finns i området. Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Fornlämningar

På fastigheten finns fornlämning i form av bytomt på en mindre del av fastigheten i norr.

Rättsförhållande

Fastighet

Åstorp Maglaby 46:1

Ägare

Anders Norlin 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 35,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 21,7 ha
Betesmark 12,3 ha
Övrigmark 1,9 ha
Summa: 35,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Betesmark 627 000 kr
Skogsmark 2 245 000 kr
Skogsimpediment 15 000 kr
Summa: 2 887 000 kr

Inteckningar

På fastigheten finns ett uttaget pantbrev om 250 000 kr. Pantbrevet är skriftligt och är förkommet. Ansökan om dödning av pantbrevet skall skickas in samband med undertecknade av köpekontraktet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Helsingborg

Stortorget 9
252 20   Helsingborg
Alla objekt från Helsingborg

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier