Malma skog

Budgivning pågår!
Skog i Östergötland med fina ungskogar. 154 ha produktiv skogsmark och 24 612 m3sk.
Areal: 168 ha
Kommun: Kinda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 18/11 2020
Malma skog är en obebyggd skogsfastighet belägen mellan Rimforsa och Kisa i södra Östergötland. Fastighetens areal uppgår till 168,5 ha av vilket 153,9 ha är produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppskattas vara 24 612 m3sk och det dominerande trädslaget är gran. Ett nät av skogsbilsvägar gör fastigheten lättillgänglig med korta drivningsavstånd. Goda möjligheter till jakt då det på markerna finns både älg, vildsvin och rådjur. Tack vare nuvarande ägares fokus på föryngring och plantering så är det idag mycket fina ungskogar vilket ger en fastighet med väldigt god värdetillväxt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (12)

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades i oktober innevarande år av Johannes Karlsson på Skoginvent. Den produktiva skogsmarken uppgår till 153,9 ha och virkesförrådet till 24 612 m3sk eller 160 m3sk per ha. Gran är det dominerande trädslaget med 57 % följt av tall och löv som utgör 33 % respektive 10 %. Medelboniteten beräknas till 8,1 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 14 800 m3sk och sammanlagt ca 9 200 m3sk är slutavverkningsmoget.
Fastighetens skogsbilvägar håller bra standard och vägnätet är väl utbyggt vilket skapar gynnsamma drivningsförutsättningar för ökad lönsamhet.

På fastigheten finns mindre angrepp av barkborre i ett antal bestånd. Kontakta handläggaren för en karta över var dessa skador finns.

För att uppnå kraven för FSC-certifiering skall minst 5 % av den produktiva skogsarealen avsättas för naturvård, antingen som Naturvård- orört (NO) eller som Naturvård- skötsel (NS). På fastigheten har totalt 8,2 ha klassats som NS och NO. Detta ger en total andel naturvård på 5,3 %, och certifieringskravet är därmed tillgodosett.

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop belägen i avd. 10 samt två naturvärden belägna i avd. 22.

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 % av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 31 ha eller 21 %.

Jakt

Jakten på Malma erbjuder jakt på älg, rådjur och vildsvin samt övrigt småvilt. Jakten är upplåten t.o.m. 2023-06-30. Avtalet är ej uppsagt. Jakttorn och övriga jaktinstallationer tillhör jakträttsinnehavaren och ingår inte i försäljningen.

Övrigt

Fastigheten har andel i Malma-Krogsfalls vägsamfällighet.

Rättsförhållande

Fastighet

Kinda Malma 1:4

Ägare

Sigyn Wettemo Stypulkowski 1/2
Dan Wettemo 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 153,9 ha
Skogsimpediment 14,1 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 168,5 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Malma skog och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning