Såld

Malma skog

Tillväxtskog
Areal: 168 ha
Kommun: Kinda
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Skog i Östergötland med fina ungskogar. 154 ha produktiv skogsmark och 24 612 m3sk.

Malma skog är en obebyggd skogsfastighet belägen mellan Rimforsa och Kisa i södra Östergötland. Fastighetens areal uppgår till 168,5 ha av vilket 153,9 ha är produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppskattas vara 24 612 m3sk och det dominerande trädslaget är gran. Ett nät av skogsbilsvägar gör fastigheten lättillgänglig med korta drivningsavstånd. Goda möjligheter till jakt då det på markerna finns både älg, vildsvin och rådjur. Tack vare nuvarande ägares fokus på föryngring och plantering så är det idag mycket fina ungskogar vilket ger en fastighet med väldigt god värdetillväxt.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier