Medkoppen

Skogsfastighet i ett skifte öster om Uddevalla.
Areal: 87 ha
Kommun: Uddevalla
Objektstyp: Skog
Prisidé: 14 500 000 SEK
Anbudsdag: 2/6 2022
Virkesrik skogsfastighet som ligger i ett skifte, öster om Uddevalla. Omfattar ca 81 ha produktiv skogsmark med bra produktion och god tillgänglighet och ett virkesförråd om ca 19 500 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (11)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken omfattar ca 81 ha och har en god bonitet om 7,1 m3sk/ha. Bra tillgänglighet genom att den ligger i anslutning till väg. Skogen utgörs av barrskogsdominerad gallrings- och slutaverkningsskogar med ett virkesförråd enligt skogsbruksplan om ca 19 500 skogskubikmeter med hänsyn till tillväxt och område som är avstyckat. Efter planens upprättande är ett område avstyckat vilket är streckat på bifogad skogsbruksplan, arealen och volymen skog på det avstyckade området är frånräknat på ovan siffror men i den bilagda skogsbruksplanen ingår dom. Trädslagsblandningen är ca 34 % tall, 61 % gran och 5 % löv. Den löpande tillväxten är ca 475 m3sk/år. För mer detaljer se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

På markerna finns goda möjligheter till jakt på älg, rådjur, vildsvin mm. Jakten är upplåten via ett treårigt avtal som löper till och med 30 juni 2023 med en ersättning om ca 15 000 kr/år inkl. moms.

Rättsförhållande

Fastighet

Uddevalla Medkoppen 3:1

Ägare

Morgan Lindskog 1/3
Dennis Johansson 1/3
Ulrika Delvret 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 81,0 ha
Berg/hällmark 6,0 ha
Summa: 87,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), utdrag ur taxeringsvärde år 2020: Skogsmarksvärde 5 189 000 kr, Skogsimpediment 88 000 kr, Summa 5 277 000.

Inteckningar

Fastigheten belastas av en penninginteckning om 115 000 kr. Fastigheten belastas inte av lån.

Förvärvstillstånd

Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Medkoppen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning