Merlänna

Välskötta talldominerade skogar, utomordentlig jakt och gräns mot Lännasjön.
Areal: 94 ha
Kommun: Strängnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/9 2021
Ett paradis har det mesta av det bästa och det stämmer med denna fastighet. För den som vill ha en skogsfastighet bjuder denna pärla på allt och lite till såsom välskötta skogar med stor andel tall, god åldersfördelning, utomordentlig jakt i kuperad sörmlandsterräng. Lägg där till att fastigheten gränsar mot Lännasjön på flera ställen. För den som ändå saknar en byggnad finns många fina platser att satsa på om man vill bygga något eget eller exploatera någon del. Denna fastighet är en riktig oas och ligger endast 20 minuter med bil från Strängnäs och knappt en timme från Stockholm. Är du intresserad så tveka inte att höra av dig till ansvarig mäklare för mer information.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (18)

Foto: Anton Stolpe Nordin och Markus Forsbäck, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen är välskött och lättillgänglig med bilväg till alla tre skiftena som ligger nära varandra. Terrängen är lätt kuperad vilket gör att den allra största delen av fastigheten har goda drivningsförhållanden. Skogsbruksplanen som är gjord i juni 2021 visar att den produktiva skogsmarken uppgår till 91,2 ha och 3,3 ha är impediment. Den totala virkesvolymen bedöms till 15 090 m3sk, det ger medeltal på 165 m3sk per ha. Medelboniteten uppmäts till goda 6,7 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 61 %, gran 32 %, löv 3 % och björk 4 %. Tillväxten per år under planperioden uppgår till 516 m3sk om föreslagna åtgärder görs. Avverkningsförslaget är totalt 5 582 m3sk varav 4 101 m3sk föryngringsavverkning, 1 407 m3sk gallring och 74 m3sk naturvårdande skötsel. Åldersfördelningen är relativt jämn på fastigheten. En stor del av skogen är i huggningsklass G1 64 %. Skog i huggningsklasserna G2- S2 är 5 679 m3sk. I avdelning 30 finns en del angrepp av granbarkborre, i övrigt finns det enstaka träd som är angripna. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs enligt skogsbruksplan av en nyckelbiotop i avdelning 1. Området präglas av rasbranter och lodytor mot Lännasjön med gamla träd.

Jakt

Jakten på fastigheten är utarrenderad till Merlänna Jaktklubb till och med 2024-06-30 genom skriftligt avtal. Jaktklubben har gått med på att avträda jakten i förtid från och med 2022-06-30 och kommer att skriva på en skriftlig uppsägning i förtid. Fastigheten ingår i Berga-Länna älgskötselområde. Förutom älg är dovhjort, kronhjort och vildsvin samt de vanliga småviltsarterna förekommande i området.

Fiske

I Lännasjön som rinner ut i Bergaån erbjuds insjöfiske efter våra vanligaste insjöfiskar såsom gädda och abborre. Fastighetens fiskerätt i Lännasjön är ej utredd.

Övrigt

I nära anslutning till fastigheten finns bebyggelse och nuvarande ägare har haft planer på att bygga ett hus på skifte tre. I dagsläget finns inga förhandsbesked om bygglov eller detaljplaner sökta på fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Strängnäs Merlänna 1:15

Ägare

Annica Gustafsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 81,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 91,2 ha
Impediment 3,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 94,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 5 514 000 kr
Skogsimpediment 14 000 kr
Summa: 5 528 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Jag är intresserad av fastigheten Merlänna och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning