Metaremåla Gård

Metaremåla Gård
Areal: 116 ha
Kommun: Karlshamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 15 300 000 SEK
Anbudsdag: 23/6 2022
Skogsfastighet samlad i ett skifte med sjöar och naturskönt läge. Jaktstuga vid sjön Metgylet.

Metaremåla Gård – ett tillfälle att förärva en skogsgård med varsamt renoverade gårdsbyggnader i tilltalande äldre stil. Gården ligger väl samlad i ett skifte med fyra angränsande sjöar i ett lugnt naturskönt läge omgärdat av stenmurar. Skogsmarken domineras av tillväxande barrskog med inslag av ädellöv och har en god arrondering med bra vägar och erbjuder goda jaktmöjligheter med jaktstuga vid sjön Metgylet.

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Metaremåla Gård

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 49 bilder
Visa alla 49 bilder

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden inom fastigheten Metaremåla 1:1

Mangårdsbyggnaden är uppförd på en stensatt husgrund med en rejäl timmerstomme under ett papptak i 2 plan i en tilltalande lantlig stil. Mangårdsbyggnaden är varsamt renoverad i äldre stil med ny el samt VA-ledningar. Uppvärmningen av huset sker via vattenburen värme i hela huset kopplat till en pelletspanna i huset med pelletskulvert från angränsande uthus. Vattenburen golvvärme finns i kök, tillbyggd köksveranda, pannrum samt de två badrummen. Elpatron finns även att tillgå samt godkänd kakelugn. Vattnet till huset kommer från en borrad brunn med bra vattenhållning kopplat till ett Göingefilter. Avloppet är kopplat till en trekammarbrunn med godkänd infiltrationsbädd från år 2007. Mangårdsbyggnaden har en taxerad boyta på 279 kvm och biyta på 50 kvm. Fiber finns inkopplat till mangårdshuset.

På nedre plan av mangårdsbyggnaden möts du delvis av skurade furugolv fördelat på hall, kök ihop byggt med köksveranda, toalett med badkar, sovrum/kontor, stort vardagsrum, sällskapsrum, sal samt finentré.

Övre plan inrymmer 4 sovrum varav ett större sovrum, stort allrum, hall samt toalett med dusch.

Vid entré på mangårdsbyggnaden möts man delvis av ett trädäck.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten till att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Jaktstugan inom fastigheten Metaremåla 1:4

Jaktstugan är uppförd i trä under ett tak av takpapp i 1 plan, byggt på plintar. Stugan är nybyggd år 2008 med ny el, nya rörledningar samt isolerad. Uppvärmningen av stugan sker genom luft/luftvärmepump och vedkamin. Avloppet är kopplat till ett minireningsverk och vattnet kommer från en borrad brunn. Fiber finns inkopplad till stugan. Byggnaden inrymmer toalett med dusch, kök, allrum, sovrum samt sovloft och ett altandäck.

Strax intill stugan finns en mindre lillstuga (Attefallshus) med sovkoj och detta uppvärmt med element. Vatten finns indraget till lillstugan. Taxerad boyta 31 kvm.

I övrigt finns en mindre redskapsbod intill Lillstugan.

Driftskostnader

Driftskostnaderna enligt nedan är beräknad på ca 20-21 grader i genomsnittsvärme i mangårdsbyggnaden.

Fastighetsskatt 8 524 kr/år.
El 34 557 kr/år. (14 830 kw)
Pellets 10 pallar 18 240 kr/år.
Slamtömning 1 665 kr/år.
Sotning 1 625 kr/år.
Fiber 3 825 kr/år.
Försäkring hela gården 12 592 kr/år. (varav bostaden 7 644 kr, gården 4 948 kr)
Sophämtning 3 035 kr/år.
Totalt 84 333 kr/år.

Driftskostnaderna enligt nedan är beräknad på ca 10-12 grader i genomsnittsvärme i jaktstugan under vintertid.

Uppvärmning/el 20 049 kr/år.
Slamtömning 1 720 kr/år.
Försäkring jaktstugan 3 888 kr/år.
Fiber 2 625 kr/år.
Sotning 813 kr/år.
Sophämtning 3 033 kr/år.
Totalt 32 128 kr/år.

Ekonomibyggnader inom fastigheten Metaremåla 1:1

Skiftesladugårdsbyggnaderna och övriga förrådsbyggnader inom gårdscentrat är stilfullt och varsamt renoverade i äldre stil och inrymmer stora möjligheter. Alla byggnaderna är genuint renoverade med varsam hand ger stora möjligheter till någon form av verksamhet i.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken utgörs av hagmarksskog intill gårdscentrat och uppgår till ca 1,9 ha. Möjlighet finns till den spekulant som är intresserade av mer bete, att återskapa hagmarksskog öster om gårdscentrat ner mot sjön Metgylet. Marken är utarrenderad under växtsäsongen år 2022 och återgår därefter till ägaren. Stödrätter saknas.

Skogsmark

Skogsmarken domineras av tillväxande barrskogar i åldrarna 25-35 år samt till viss andel av ädellövskogar i anslutning till gårdscentrat. Markerna är delvis kuperade och stenbundna och nås lätt via nybruten skogsbilväg, vilket ger korta drivningsförhållanden vid drivning av virke. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan från mars 2022 till totalt till ca 108,1 ha och har en beräknad bonitet på 7,8 m³sk/ha/år. Virkesförrådet uppgår till totalt 14 060 m³sk inkl. 2022 års tillväxt, varav ca 2 556 m³sk utgörs av S1-S2-skog.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha.

Skogsbruksplaner erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10512.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna Metaremåla 1:4 finns en registrerad Nyckelbiotop gällande rasbrant. I båda fastigheterna finns det registrerade sumpskogsområde. Källa se Sverige.

Jakt

Jakträtten är upplåten till den 1 juli 2022 och följer därefter fastigheten och ger möjlighet till jakt på rådjur, vildsvin mm samt att eventuellt delta i ett större jaktlag med jakt på älg.

Fiske

Fastigheterna angränsar till flera sjöar och ger möjlighet till sedvanligt insjöfiske. Fisket är oskiftat inom byn, vilket innebär att man har fiskerätt i alla byns sjöar enligt mantal.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlshamn Metaremåla 1:1 och 1:4

Ägare

Kennet Aronsson 1/2
Rita Aronsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 108,1 ha
Skogsimpediment 0,9 ha
Väg och kraftledning 2,6 ha
Inägomark 1,9 ha
Övrigmark 2,5 ha
Summa: 116,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 5 991 000 kr
Tomtmark 163 000 kr
Bostadsbyggnader 579 000 kr
Summa: 6 733 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 4 700 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sölvesborg

Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Alla objekt från Sölvesborg

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Metaremåla Gård & vill bli kontaktad

Mäklaren för Metaremåla Gård kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier