Metaremåla

Jaktstuga vid vatten
Areal: 81 ha
Kommun: Karlshamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 125 000 SEK
Anbudsdag: 23/6 2022
Skogsfastighet med jaktstuga nära sjö, tillväxande barrskog och bra vägar.

Tillfälle att förärva en skogsfastighet med jaktstuga nära sjön Metgylet som domineras av tillväxande barrskog med inslag av ädellöv och har en god arrondering med bra vägar och erbjuder goda jaktmöjligheter.

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Metaremåla

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 24 bilder
Visa alla 24 bilder

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Jaktstugan inom fastigheten Metaremåla 1:4.

Jaktstugan är uppförd i trä under ett tak av takpapp i 1 plan, byggt på plintar. Stugan är nybyggd år 2008 med ny el, nya rörledningar samt isolerad. Uppvärmningen av stugan sker genom luft/luftvärmepump och vedkamin. Avloppet är kopplat till ett minireningsverk och vattnet kommer från en borrad brunn. Fiber finns inkopplad till stugan. Byggnaden inrymmer toalett med dusch, kök, allrum, sovrum samt sovloft och ett altandäck. Taxerad boyta 31 kvm.

Strax intill stugan finns en mindre lillstuga (Attefallshus) med sovkoj och detta uppvärmt med elelement. Vatten finns indraget till lillstugan.

I övrigt finns en mindre redskapsbod intill Lillstugan.

Driftskostnader

Driftskostnaderna enligt nedan är beräknad på ca 10-12 grader i genomsnittsvärme i jaktstugan under vintertid.

Fastighetsskatt 5 565 kr/år.
Uppvärmning/el 20 049 kr/år.
Slamtömning 1 720 kr/år.
Försäkring jaktstugan 3 888 kr/år.
Fiber 2 625 kr/år.
Sotning 813 kr/år.
Sophämtning 3 033 kr/år.
Totalt 37 693 kr/år.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken domineras av tillväxande barrskogar i åldrarna 25-35 år samt till viss andel av ädellövskogar. Markerna är delvis kuperade och stenbundna och nås lätt via nybruten skogsbilväg, vilket ger korta drivningsförhållanden vid drivning av virke. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan från mars 2022 till totalt till ca 78,7 ha och har en beräknad bonitet på 8,5 m³sk/ha/år. Virkesförrådet uppgår till totalt 10 341 m³sk inkl. 2022 års tillväxt.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha.

Skogsbruksplaner erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10512.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna Metaremåla 1:4 finns en registrerad Nyckelbiotop gällande rasbrant. I båda fastigheterna finns det registrerade sumpskogsområde. Källa se Sverige.

Jakt

Jakträtten är upplåten till den 1 juli 2022 och följer därefter fastigheten och ger möjlighet till jakt på rådjur, vildsvin mm samt att eventuellt delta i ett större jaktlag med jakt på älg.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlshamn Metaremåla 1:4

Ägare

Kennet Aronsson 1/2
Rita Aronsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 78,7 ha
Skogsimpediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 1,8 ha
Inägomark 0,0 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 81,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020 Taxeringsvärde mark: 6 154 000 kr, taxeringsvärde byggnad: 579 000 kr, totalt taxeringsvärde är: 6 733 000 kr. För mer information se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sölvesborg

Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Alla objekt från Sölvesborg

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Metaremåla & vill bli kontaktad

Mäklaren för Metaremåla kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier