Mo

Fina tallskogar på lättåtkomliga marker norr om Ockelbo. Jakt i VVO.
Areal: 22 ha
Kommun: Ockelbo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 300 000 SEK
Anbudsdag: 15/12 2020
Fina tallskogar på lättåtkomliga marker i Ockelbo i norra Gästrikland. Fastigheten har totalt 22 ha mark fördelat på tre skiften varav ett större skogsskifte och ett mindre åkermarksskifte. Av arealen är 19 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 080 m3sk. En stor andel av virkesförrådet finns i slutavverkningsbara åldrar. Inga byggnader finns på fastigheten. Fastigheten ingår i större viltvårdsområde där det jagas älg, rådjur, skogsfågel och björn.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (30)

Foto: Peter Svensson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Till fastigheten hör 2,2 ha åkermark. Åkermarken brukas av en lantbrukare på orten enligt muntlig överenskommelse. Marken är för närvarande insådd med vall för hö- eller ensilageskörd.

EU-stöd

Inga stödrätter för EU-stöd följer med vid överlåtelsen.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 18,9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 080 m3sk, vilket motsvarar 163 m3sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 89 % av virkesförrådet medan gran har 4 % och löv 7 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,2 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 85 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i augusti 2020 av Jhonas Danrud. Inga åtgärder har utförts sedan planen upprättades. Inga byggnader finns på fastigheten.

Naturvårdshänsyn

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Mo viltvårdsområde som omfattar ca 5 500 ha jaktmark. I området bedrivs främst jakt på älg, rådjur och skogsfågel kryddat med spännande jakt på björn. Avskjutningsmål för älgjakten 2020 är fyra vuxna älgar och två kalvar. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt medan småviltjakten får bedrivas enskilt på hela området. Ny ägare kan delta i jakten från och med 1 juli 2021. Kontaktperson och jaktledare är Anders Eriksson, 070-264 94 49.

Rättsförhållande

Fastighet

Ockelbo Mo 2:33

Ägare

Birgitta Henningsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 22,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,9 ha
Åkermark 2,2 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Summa: 22,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 102 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Åkermark 41 000 kr
Summa: 1 145 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 7 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Jag är intresserad av fastigheten Mo och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning