Moflo

Budgivning pågår!
Obebyggd skogsfastighet i ett skifte. Totalt 62 ha varav 61 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd 9 100 m³sk. Jakt i VVO på 4 500 ha.
Areal: 62 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 24/5 2022

Budgivning

Budgivare 2 3 500 000 SEK 2022-05-11 kl. 07:48
Budgivare 1 2 750 000 SEK 2022-05-11 kl. 07:48
Obebyggd skogsfastighet i ett skifte som gränsar mot Fjällsjöälven. Totalt 62 ha varav 61 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 9 100 m³sk. Övervägande del gran i huggningsklass G1 i åldersklassen 35-55 år med mycket hög löpande tillväxt (6,6 m³sk). Jakt i VVO på 4 500 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sollefteå
Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder (20)

Foto: Daniel Höglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Moflo 4:37 är en obebyggd skogsfastighet belägen i Ådals-Lidens församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni månad år 2021 av High Coast Forestry i Sollefteå. Fastigheten består av ett skifte och är totalt på ca 62 ha.
Det totala virkesförrådet är ca 9 100 m³sk, med en stor andel medelålders skog med god tillväxt.


​Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 61,2 hektar. Åldersfördelningen har störst andel skog i huggningsklassen G1 i åldersspannet 35-55 år.
Boniteten ligger på 4,8 m³sk/ha med mest frisk mark med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper som är tillgänglig​ för drivning under större delen av året.
Det dominerande trädslaget är gran som upptar 46 % av virkesförrådet, tall 31 %, löv 17 % och contorta 6 % enligt skogsbruksplanen.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornlämningar

Fastigheten berörs av fornlämningar i form av fångstgropar och fångstgropssystem. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Fastigheten ingår i Moflo VVO på 4 500 ha. Antal jägare är ca 20 stycken i dagsläget. Tilldelning 2021 var 4 älgar/1000 ha. För mer information om jakten kontakta jaktledaren Örjan Sjödin på telefon 070-370 37 33.

Vägar

Fastigheten ingår i Moflo-Fjällsjöälvens vägsamfällighet (vägen som går efter älven). Utdebitering vid behov. Vägavgift vid avverkning 5 kr/m³fub och km. Vid avverkning på frusen mark utgår ingen vägavgift.

Detsamma gäller vägen på norra delen av skiftet.

Det finns även en traktorväg som går på egen mark.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 95 eller [email protected]

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Moflo 4:37

Ägare

Ellinor Leijonhufvud 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 61,2 ha
Skogsimpediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 62,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 115 000 kr
Skogsimpediment 1 000 kr
Summa: 1 116 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Jag är intresserad av fastigheten Moflo och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning