Mossebo

Mossebo
Areal: 140 ha
Kommun: Tibro
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 16 400 000 SEK
Anbudsdag: 1/7 2024
Jord och skog utanför Tibro

Mossebo omfattar drygt 50 ha bra åkermark på lättbrukade jordar samt ca 85 ha skog på bördiga marker med ett virkesförråd om 12 200 m3sk. Markerna fördelar sig på 4 skiften men ligger väl samlat med bra åtkomst. I försäljningen ingår inga byggnader.
Mossebo är belägen strax norr om Tibro och kommer att genomgå fastighetsbildning innan tillträde kan ske. Försäljning kan komma att ske i sin helhet eller i delar.

Kontakta Areal

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Mossebo

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Kristian Strandell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Försäljningen omfattar sammanlag 84,5 ha produktiv skogsmark med ett sammanlagt virkesförråd om 12 272 m3sk. Terrängen är plan och tillgänglig via egna och gemensamma vägar. Boniteten är bra och uppgår till 8,8 m3sk för Mossebo och 8,2 m3sk för Kilamossen. Trädslagsfördelningen för de båda fastigheterna gemensamt är 37 % gran, 38 % tall, 22 % björk samt 3 % övrigt löv och avverkningsförslaget uppgår till 4 267 m3sk föryngringsavverkning samt 1448 m3sk gallring. Skogen domineras av gallringsbestånd samt bestånd av röjningsskog där det finns skogsvårdsåtgärder att beakta omgående.
För mer information se bifogade skogsbruksplaner upprättade i april 2024.

Åkermark

EU-registrerad areal enligt jordbruksverkets blockareal uppgår till ca 50,6 ha åkermark. Jordarten består främst av sandjordar med inslag av lera som till viss del täckdikades på 1980-talet och i övrigt behovsdikd. Marken brukas idag i egen regi, förutom ca 1,2 ha som är muntligt utarrenderad. Marken är tillgänglig för ny ägare efter årets skörd.

Jakt

Jakten är för närvarande muntligt utarrenderad. Tillgänglig för ny ägare 2025-06-30. Eventuell jaktutrustning såsom jakttorn eller likande tillhör jaktarrendatorn och ingår ej i överlåtelsen av fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Tibro Tibro-Mossebo 2:2, del av, Tibro Kilamossen 1:6, 1:7

Areal

För information se prospekt.

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Inteckningar

Antal 8 st
Totalt belopp 8 415 000 kr

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier