Nor

Totalt ca 105 ha skog i varierande ålder med ett virkesförråd om ca 15 500 m³sk. Försäljningen är en delförsäljning. Beläget inom Järvsö Östra VVO.
Areal: 107 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 900 000 SEK
Anbudsdag: 30/10 2020
Ca 15 km öster om Järvsö finns detta skogsskifte på 105 ha sammanhängande skogsmark med skog väl fördelat mellan åldrarna. Både Djupbäck och Öratjärnsbäcken korsar vackert skiftet. Stuga med tomt vid Öratjärnen kommer att styckas av och behållas av säljarna. Föräljningen är en delförsäljning, jakt inom Järvsö Östra VVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Samlingsplats

På skiftet finns en samlingsplats som disponeras av jaktlaget.

Jaktlaget har där uppfört en eldstad med tillhörande bänkar samt en vedbod.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad 2019 av Lars Haglund, Siljan Skog AB. Enligt säljaren har inga åtgärder gjorts på fastigheten sedan planens upprättande. Planen har tillväxtberäknats för ett års tillväxt av Areal i Ljusdal. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 104,8 ha. Virkesförrådet uppgår till 15 578 m³sk vilket ger ett medelförråd om 149 m³sk/ha. Åldersfördelningen är någorlunda jämn och fastigheten erbjuder skog i framför allt åldersklasserna 40 till 49, 60-69 samt 80-89 år. Medelboniteten är skattad till 5,7 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 621 m³sk/år (5,9 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Natur- och kulturvärden

Fornlämningar i form av kolbottnar finns registrerade i avdelningarna 4, 6, 13, 17, 19 och 24. I avdelning 6 finns även en fornlämning i form av husgrund från kolarkoja. Ytterligare ett minnesmärke i avdelning 1 finns registrerat. Avdelning 9 och 15 berörs av sumpskogar. Källa: SeSverige/Metria.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Järvsö Östra Viltvårdsområde som omfattar ca 19 500 ha. Kontaktman är Gunnar Olsson, tel. nr. 070-687 43 68. Älgjakten bedrivs i fyra jaktlag. Småviltjakten bedrivs enskilt över hela området. Köparen får disponera jakten from tillträdesdagen.

Fiske

Fisket i området administreras av Järvsö fiskevårdsområde. Se mer information på www.jarvsofvo.se.

Stuga

En stuga finns vid Öratjärnen. Stugan kommer att behållas av säljarna tillsammans med en tomt på ca 1500 till 2000 m2. Den exakta utformningen av avstyckningen sker i samråd med lantmätaren.

Övrigt

Vandringsled berör skiftet. Se skogskarta.

Fastighetsbildning

Då området är del av en större fastighet måste lantmäteriförrättning ske. Området kan antingen fastighetsregleras till annan fastighet som tidigare ägs av köparen eller avstyckas som egen fastighet. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Rättsförhållande

Fastighet

del av Ljusdal Nor 4:11

Ägare

Anders Persson 9/10
Ann-Marie Persson 1/10

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 104,8 ha
Myr/kärr/mosse 1,4 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Vatten 0,7 ha
Summa: 107,8 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet är del av fastighet saknas fastställt taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Åtta datapantbrev om totalt 2 958 750 SEK är uttagna i fastigheten. Inget pantbrev eller lån kommer att följa med området.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning