Norbergsby

Areal: 64 ha
Kommun: Norberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 400 000 SEK
Anbudsdag: 30/10 2020
Öster om sjön Noren i Norberg finns nu möjligheten att förvärva ett objekt om 64 ha mark med 48 ha produktiv skogsmark. Marken är en del av en större fastighet som är under avstyckning och kommer bilda en ny fastighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (13)

Foto: Anton Stolpe Nordin och Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Förrådsbyggnad på ofri grund

På objektet finns en större förrådsbyggnad som tillhör Norbergs kommun men står på fastigheten. Marken om 0,5 hektar är upplåten till kommunen genom ett anläggningsarrende med femårig löptid till 2024-12-31. Byggnaden har en stomme av trä och tak av plåt. Byggnadsytan är ca 15 x 40 m.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Västerås Stift. Planen är framräknad till och med 2019. Enligt planen uppgår arealen produktiv skogsmark till 48 ha. Den totala virkesvolymen bedöms till 7 618 m3sk. Det ger en medelvolym på 159 m3sk/ha. Medelboniteten bedöms till 5,9 m3sk/ha och år för fastigheten. Tillväxten under 2020 bedöms till 349 m3sk. Trädslagsfördelnigen enligt planen är tall 7,9 %, gran 34,2 %, björk 44,2 %, övrigt löv 10,2 % gråal 1,8 % och evighetsträd 1,7 %. Åldersklassfördelningen är relativt jämn med en tyngdpunkt i skogar med åldern 10–40 år (55 %). För mer info se bifogad skogsbruksplan. Under Prospekt m.m. nedan finns en komplett beståndsförteckning för skogen.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad bolagsnyckelbiotop om ca 1 ha. Denna är belägen i avdelning 330 och 350 i skogsbruksplanen. Denna nyckelbiotop är frivilligt avsatt av Västerås stift.

Jakt

Jakten är upplåten på ett ettårigt avtal. Fastigheten ingår i Norbergs Västra viltvårdsområde och i Norberg Norra älgskötselområde. Jakträttsavtalet avser hela stamfastigheten om ca 167 ha. Avgiften är 7 700 kr per år.

Övrigt

Fastigheten är under avstyckning som beräknas vara klar under oktober 2020 enligt lantmäteriet. Säljaren bekostar avstyckningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Norberg Norbergsby 21:2 Del av

Ägare

Prästlönetillgångar i Västerås stift 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 48,0 ha
Impediment 10,6 ha
Inägomark 0,3 ha
Övrigmark 5,1 ha
Summa: 64,0 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser del av fastighet finns inget uppskattat taxeringsvärde för den saluförda delen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person eller juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning