Nordmarkshyttan

Skogsfastighet med furuskog med god tillväxt.
Areal: 126 ha
Kommun: Filipstad
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 900 000 SEK
En talldominerad skogsfastighet i två områden med övervägande yngre skog i god tillväxt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (11)

Foto: Bengt Walan, Areal.

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Förråd

Vid den nedlagda bergtäkten finns några enklare förråd.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens områden är belägna i byn Nordmark strax norr om Filipstads samhälle. Två skiften bjuds ut till försäljning, medan ett litet område om 1,3 hektar behålls av säljaren. Övervägande areal är i åldern 20 till 50 år med god löpande tillväxt. Tall utgör 76 procent av virkesvolymen medan gran utgör 12 procent och löv 12 procent. Virkesförrådet är enligt skogsbruksplanen cirka 11 400 m3sk.

Skogsbruksplanen har upprättats år 2020.

Området i Nordmark är starkt påverkad av numera nedlagd gruvbrytning från olika tidsepoker. På det södra skiftet finns ett nedlagt bergsbrott.

Jakt

Fastigheten ingår i Haborshyttans viltvårdsområde om cirka 1 500 hektar. Jakt sker på både älg och småvilt.

Fiske

Fastigheten ingår i Nordmarksälvens fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Filipstad Nordmarkshyttan 1:416

Ägare

Tommy Jansson 1/3
Marita Sjöberg 1/3
Mats Jansson 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 108,6 ha
Impediment 15,3 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 1,9 ha
Summa: 126,5 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 820 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Nordmarkshyttan och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning