Norra Åbyggeby

Stadsnära gård
Areal: 6 ha
Kommun: Gävle
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 900 000 SEK
Anbudsdag: 26/6 2024
Gård strax norr om Gävle med stora möjligheter

Här erbjuds möjlighet att förvärva en stadsnära gård belägen i Norra Åbyggeby strax norr om Gävle. Fastigheten har en markareal om ca 6 ha bestående av skog, åker, betesmark, tomtmark, gårdsplan och övrig mark. På gården finns en större mangårdsbyggnad samt två mindre bostadshus som omfamnas av syrenbuskar, äppelträd och en reslig alm. Till gården hör också ekonomibyggnader såsom verkstad, snickeri, maskinhall, lagerbyggnader och djurstall. I anslutning till byggnaderna ligger gårdens åker- och betesmark som sträcker sig ända ner till Testeboån.

Närheten till centrala Gävle gör också fastigheten intressant ur ett exploateringsperspektiv. Ett flertal tomter har tidigare avstyckats från fastigheten.

Kontakta Areal

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Norra Åbyggeby

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder

Visa alla 40 bilder
Visa alla 40 bilder

Foto: Peter Svensson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Brukningscentrum

På gården finns bostadsbyggnader och uthusbyggnader samlade i ett brukningscentrum. Tre av byggnaderna är bostadsbyggnader som samtliga är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Trädgården har fruktträd, syrenbuskar och resliga vårdträd. Möjligheter till trädgårdsodling finns i odlingsbäddarna som tillhör det tidigare växthuset. Uthusbyggnaderna som är många och stora erbjuder möjligheter till flera olika verksamheter.

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden är uppförd 1895 i 1,5 plan med stomme av timmer som är klädd med vitmålad träpanel. Yttertaket är av tegel. Grunden är stensatt och under större delen av huset är det utgrävd källare medan resterande del har torpargrund. Huset värms med en Molle vedpanna som är installerad 2016 med 1,5 m3 ackumulatortankar. Till pannan finns en el-patron installerad. I köket finns en spispanna som är inkopplad till det vattenburna värmesystemet. Fönstren består av både englas och tvåglasfönster. Den taxerade boytan är enligt fastighetstaxeringen 169 m2 med 75 m2 biyta.

Många fina snickerier är bevarade i form av spegeldörrar, panel på väggar och tak samt vackra trägolv och lister.

Nedervåningen välkomnar oss med en ljus hall och ett vackert glasat trapphus. Golvet i hallen är av klinker med golvvärme. Det intilliggande badrummet har dusch och är klätt med våtrumsmatta. Köket som renoverades 2010 har både en vedspis och spispanna och golvet består av riktigt breda vackra golvtiljor. Längs långsidan ligger utöver köket två rum i fil och därefter ett mindre rum längs hela gaveln med ytterligare en trapp till övervåning och ingång från husets baksida. Längs den andra långsidan finns en stor matsal och vardagsrum som delas med en portal.

När man kommer upp på övervåningen möts man av en hall med pärlspontpanel som sträcker sig genom hela huset till balkongen på motsatt långsida. I en av de rymliga kattvindarna hittar man badrummet med badkar och golvvärme och som delvis är kaklat. Ytterligare en kattvind är inredd. Det finns tre sovrum på övervåningen varav ett är sammanslaget av två rum och innehåller både kakelugn och vedspis vilket ger lite karaktär av master bedroom. I ytterligare ett sovrum finns en kakelugn och i det tredje sovrummet är murstocken synlig i väntan på eldstad. Rummet där den andra trappan kommer upp från nedervåningen är oinrett.

Husets källarvåning, som nås invändigt från trapphuset i hallen eller direkt utifrån, innehåller pannrum, tvättstuga, omklädningsrum och ytterligare ett rum. Med separat ingång utifrån når man bastun med omklädningsrum och kaklad dusch.

Stora stugan

Stuga med stomme av timmer på stensatt torpargrund och yttertak av tegel. Utanför finns ett trädäck. Byggnaden har en vacker pardörr med överljusfönster som leder in i hallen med panel i tak och klinker på golv. Det kaklade badrummet med tvättmaskin och badkar har golvvärme. Från hallen når man sovrummet vilket har ett intilliggande mindre rum lämpligt som gästrum, kontor, barnkammare eller dylikt. Vidare till vardagsrummet där det finns en kakelugn. Köket har ett platsbyggt skafferi och spispanna som tillsammans med en elpatron värmer stugan med ett vattenburet system. Flera rum har vackra trägolv. Vardagsrum och kök har panel i taket. Byggnadsarean är ca 75 m².

Lilla stugan

Stuga med stomme av timmer på stensatt torpargrund och yttertak av tegel. När du kommer in i stugan möts du av ett trevligt litet kök med spispanna (ur funktion), vedspis och köksö. Innanför ligger badrummet med dusch och wc. Hall/kök och badrum har klinker på golvet med golvvärme. Intill hallen finns ett rum med vackert trägolv, breda tiljor i taket och liggande panel upp till fönsternivå. I rummet finns även en vedspis. Övervåningen är inredd som ett stort sovloft med vackert trägolv, sluttande tak och inbyggd förvaring. Byggnadsarean är ca 40 m². Huset värms med en elpanna som är placerad på baksidan av byggnaden.

Energideklaration

Någon energideklaration har inte upprättats av säljaren. Om så önskas får köparen låta upprätta en enkel energideklaration på säljarens bekostnad inom sex månader räknat från tillträdesdagen.

Ekonomibyggnader

Gamla ladugården

Äldre byggnad uppförd i timmer och lösvirke med tegeltak. Byggnaden består av en ladugård, loge och ett gårdsslakteri klädd med plåt med räls taket som går till ett kylrum (aggregat saknas). Gårdsslakteriet har senaste tiden nyttjats som verkstad.

Verkstad och snickeri

Byggnad om 136 m² på gjuten platta. Byggnaden som består av ett isolerat snickarrum (8x7 m) och en verkstadsdel (8x10 m) murad i lecablock med gavelspetsar i lösvirke, tak av lertegel. Över snickeriet finns ett oinrett förråd med inlastningsmöjlighet från gavel. Verkstadsdelen har taktravers full takhöjd upp till nock. Byggnaden har två större portöppningar men saknar portar. Byggnaden är förberedd för anslutning till det kommunala V/A nätet. Oljeavskiljare är installerad.

Maskinhall

En öppen byggnad uppförd 2021 med stål och träregel med plåttak och gjuten platta. El är framdraget. Byggarea ca 135 m².

Lagerbyggnad/maskinhall

Större byggnad med reglade träväggar under tak av plåt på gjuten platta i tre sektioner. Idag används byggnaden som ligghallar för nötkreatur. El är indraget och vatten är framdraget till byggnaden. Framför byggnaden är en större yta hårdgjord med betong. Byggnadsarean är ca 640 m².

Gamla såghuset

Det gamla såghuset är uppförd i lösvirke på gjuten platta under tak av plåt. Längs långsidan finns skjutportar. Byggarea ca 160 m².

Nya såghuset och förråd

Det nya såghuset ligger som ett snedtak från äldre byggnad som nyttjas som förråd. Byggnaderna är uppförda i lösvirke med plåttak.

Garage/carport

Äldre byggnad i lösvirke med tegeltak och plats för tre bilar.

Hönshus och jordkällare

En byggnad i vinkel med hönshus och förråd i lösvirke. Under byggnaden finns en jordkällare och ett utrymme med gjuten platta.

Växthusbyggnad

En delvis putsad byggnad med murade vägar och gjutet golv under tak av plåt. I anslutning har det stått ett växthus som numera är rivet. På plats finns uppbyggda odlingslådor och odla i.

Övriga ekonomibyggnader

I närheten finns ytterligare två ekonomibyggnader bestående av en öppen maskinhall och en hallbyggnad. Maskinhallen omfattar ca 150 m² med plåttak och grusat underlag. I anslutning till maskinhallen ligger ett förråd. Hallbyggnaden är uppförd på gjuten platta i lösvirke klädd med plåt. Portöppning 3,5x3,5 meter. Byggarea ca 125 m².

Mark

Mark

Till fastigheten hör ca 6,5 ha mark och vatten samlat kring brukningscentrum.

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör ca 2 ha åker- och betesmark i direkt anslutning till gården.

Skogsmark

Av arealen är ca 1,2 ha skogsmark av blandad karaktär i anslutning till gården. Då arealen är ringa har inte någon skogsbruksplan upprättats för området.

Tomt och gårdsplan

Fastighetens tomt och gårdsplan har en areal om ca 2,3 ha

Övrig mark och vatten

Resterande areal ca 0,8 ha består av en utfylld och hårdgjord yta i fastighetens nordöstra del samt ca 0,2 ha vattenareal i Testeboån

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade. Testeboån ingår i Natura 2000-område.

Fiske

Testeboån ingår i Testeboåns fiskevårdsområde. Förutom abborre och gädda finns även harr, öring och lax. Fiskekort krävs för att få fiska.

Övrigt

Från fastigheten har ett flertal tomter avstyckats. Fler avstyckningar kan eventuellt vara möjliga.

Rättsförhållande

Fastighet

Gävle Norra Åbyggeby 20:1

Ägare

Dennis Olsson 1/1

Areal

Fastighetens areal är ca 6,5 ha enligt mätning på fastighetskartan.

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet med typkod 120. Taxeringsvärdet är inaktuellt eftersom skog och en del åkermark avyttrats de senaste åren. Något nytt taxeringsvärde är ännu inte fastställt. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 8 st
Totalt belopp 6 126 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Fastighetsmäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Norra Åbyggeby & vill bli kontaktad

Mäklaren för Norra Åbyggeby kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier