Norra Åbyggeby

Produktiv skogsfastighet utan byggnader nära Gävle. Jakt i VVO
Areal: 86 ha
Kommun: Gävle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Produktiv skogsfastighet belägen i Norra Åbyggeby strax norr om Gävle. Totalt 86 ha mark varav 81 ha produktiv skogsmark fördelat på sju skiften. Virkesförrådet uppskattas till 11 400 m³sk och tall är det dominerande trädslaget. På marken finns bra skogsbilvägar och fina skogar i alla åldrar. Inga byggnader. Jakt i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (26)

Foto: Peter Svensson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till skogsskiftena hör enligt skogsbruksplanen 81,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 11 428 m³sk, vilket motsvarar 140 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 61 % av virkesförrådet medan gran har 16 %, contorta 5 % och löv 18 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,1 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 549 m³sk. Skogen är jämnt fördelad mellan åldersklasserna. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor. Skogsbruksplanen är upprättad i mars 2022 av planläggare Kristoffer Lager.

Naturvärden

På skogsskiftena finns för närvarande inga nyckelbiotoper registrerade hos Skogsstyrelsen. Ett område med höga naturvärden finns registrerat hos Skogsstyrelsen. Området har en areal om 2,3 ha med lövrik barrnaturskog och omfattar hela eller delar av bestånden 32, 34, 35 och 36.

Ett område om ca 0,8 ha på det mindre skiftet intill Testeboån ligger i Testeboåns naturreservat. I skogsbruksplanen ligger det området med som övrig mark och myrimpediment.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Markerna ingår i Norra Åbyggeby VVO som jagar på totalt ca 1 160 ha jaktmark. Under jaktåret fälldes 4 vuxna älgar och en kalv. Jakten på skogsskiftena är upplåten muntligt tillsvidare ett jaktår i taget. Kontaktperson i jaktlaget är Stig Larsson, telefon 070-290 18 50.

Bergtäkt

Tidigare har täkttillstånd funnits för att bryta och krossa berg på fastigheten. Den gamla bergtäkten är belägen nära E4:an i skogsbestånd 42 och 43.

Åbyggeby

Mer info om Åbyggeby finns på www.abyggeby.se.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Gävle Norra Åbyggeby 20:1

Ägare

Dennis Olsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 81,8 ha
Impediment 1,3 ha
Impediment 0,5 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 86,2 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-06-01
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Jag är intresserad av fastigheten Norra Åbyggeby och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning