Norra Böle

Mycket välskött fastighet med bra vägnät.
Areal: 296 ha
Kommun: Dals-Ed
Objektstyp: Skog
Prisidé: 32 500 000 SEK
Anbudsdag: 25/10 2021
På uppdrag av Skogssällskapet har vi nöjet att erbjuda en mycket välskött skogsfastighet i ett skifte som ligger i norra Dalsland. Fastigheten omfattar ca 296 ha varav ca 269 ha är produktiv skogsmark med god produktion och mycket god tillgänglighet genom det väl utbyggda vägnätet samt anslutning till allmän väg. Virkesförråd är bedömt till ca 47 000 skogskubikmeter med huvudsakligen gran. Det erbjuds även bra jakt och fiske genom varierad terräng samt flera sjöar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (15)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken ligger ett utpräglat skogsområde med måttlig kupering och gott om sjöar vilket ger ett varierat landskap men har ändå god tillgänglighet genom att en allmän väg går igenom fastigheten samt ett eget välutbyggt vägnät. Marken ligger i ett skifte och har en bonitet om 7,9 m3sk/ha och en löpande tillväxten nu om ca 1 800 m3sk/år vilket ger volymtillväxt om ca 4 %. Skogen är mycket välskött och domineras av gran och tall med trädslagsblandningen som är 70 % gran, 21% tall och 9 % löv. Virkesvolymen enligt den ny uppdaterad skogsbruksplanen är skattad till ca 47 000 m3sk vilket ger ett snittförråd om ca 175 m3sk/ha. Arealmässigt har skogen en god åldersfördelning, med något övertyngd i 50 åriga skogar, vilket gör att den framtida tillväxten kommer att bli jämn samt att skogen är välskött vilket gör att tillväxten hamnar på rätt träd dvs på de framtida timmerträden.

Nyckelbiotop mm

Fastigheten berörs av två registrerad nyckelbiotop om ca 2,2 ha tillsammans som berör avdelningarna 33 och 74 i skogsbruksplanen. Det finns även två områden med högre naturvärden som berör avdelning 27 och 33 i skogsbruksplanen.

Jakt

Den sammanhängande fastigheten och den varierade terrängen med vatten skapar goda möjligheter till jakt på fastigheten, både vad gäller älg och småvilt som vildsvin mm. Jakten är tillgänglig från 1/7 - 22. Säljaren förbehåller sig intäkten för jakten fram till detta datum.

Rättsförhållande

Fastighet

Dals-Ed Norra Böle 1:4, 1:5

Ägare

Stiftelsen Skogssällskapet 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 269,2 ha
Impediment 20,6 ha
Övrigmark 5,8 ha
Vatten 11,3 ha
Summa: 306,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 12 799 000 kr
Skogsimpediment 57 000 kr
Summa: 12 856 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning som belastar fastigheten om 62 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Norra Böle och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning