Norrgärde

Ca 114 ha produktiv skogsmark fördelat på två skiften. Stor andel gammal skog med ett virkesförråd om ca 17 300 m³sk. En timmerstuga finns på det norra skiftet.
Areal: 125 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/8 2021
Ca 4 km nordväst om Ljusdal finns denna fastighet på knappa 114 ha skogsmark fördelat på två skiften. Skogsmarken består till knappa 60 procent av skog över 100 år. En timmerstuga finns på det norra skiftet. Beläget inom Björnbergets Jaktklubbs område.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Timmerstuga

En rejäl timmerstuga finns på den nordvästra delen av skifte 1.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i oktober 2020 av Mellanskog. Arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 113,9 ha. Virkesförrådet uppgår till 17 335 m³sk vilket ger ett medelförråd om 152 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder skog i de flesta åldersklasser men närmare 60 procent av arealen består av skog i åldrar över 100 år. Medelboniteten är skattad till 4,3 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 477 m³sk/år (4,2 m³sk/ha/år). Trädslagsfördelning, 64% tall, 28% gran och 8 % löv. Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Natur- och kulturvärden

Avdelningarna 1, 3, 5, 21 och 24 är av Skogsstyrelsen registrerade som områden med sumpskog. Källa: SeSverige.

I avdelning 4 är Skog- och historiaobjekt i form av kolningsanläggning registrerad. Källa: Skogens Pärlor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Björnbergets Jaktklubbs område som omfattar ca 5 100 ha. Ny ägare har att själv undersöka möjligheten till ingående i jaktklubben. Kontaktperson är Lennart Henriksson, ordförande, mobilnr: 070-340 33 27.

Fiske

Fisket i området administreras av Ljusdals fiskevårdsområde. Se mer information på www.ljusdalsfvo.se.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Norrgärde 2:3

Ägare

Elisabet Sand 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 125,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 113,9 ha
Myr/kärr/mosse 10,1 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 125,4 ha

Taxeringsvärde

Då fastigheten är nybildad har inget taxeringsvärde hunnit fastställts för fastigheten.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning