Norrlövsta

Gård med jord & skog i Uppland!
Areal: 120 ha
Kommun: Östhammar
Objektstyp: Gård
Prisidé: 9 900 000 SEK

Via Areal Uppsala förmedlas nu denna gård strax söder om Gimo med två bostadsbyggnader och 120 hektar mark fördelat över bland annat 64 ha produktiv skog och 39 ha åker- och betesmark. Mangårdsbyggnaden är ett maffigt stenhus invändigt renoverat till en hög standard och har ett ljust och trevligt söderläge i lantlig miljö. Denna fastighet erbjuder ett vackert och bekvämt boende med goda möjligheter till både jord- och skogsbruk mitt emellan Havet och Uppsala.
Välkomna till Norrlövsta gård!

Kontakta Areal

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Norrlövsta

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder

Visa alla 39 bilder
Visa alla 39 bilder

Foto: Husfoto & Victor Vretlund, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stenhuset

Mangårdsbyggnaden har ett högt och trevligt läge med utsikt över de egna markerna. Byggnaden är troligtvis uppförd sent 1800-tal i två plan med en stomme av sten, fasaden är putsad och taket är belagt med plåt. Under de senaste åren har en genomgående invändig renovering utförts i smakfull stil. I samband med renovering byttes all el i huset. Den taxerade boarean uppgår till 178 m² med 21 m² biyta. Uppvärmning sker med luft/vattenvärmepump, vatten tas från egen brunn och avloppet är enskilt.

Via huvudentrén nås en hall med trapp till övervåningen. Till vänster från hallen finns ett öppet och ljust kök med vedspis. Från hallen finns ett stort badrum rakt fram och till höger finns ett stort allrum och matsal. I anslutning till badrummet finns ett generöst sovrum.
På ovanplanet finns en inredd hall med utgång till balkong i söderläge, en liten WC och tre sovrum.

Knutsbol

Mindre bostadsbyggnad belägen på fastigheten Knutsbol 1:1. Stomme av trä klädd med stående träpanel vilandes på torpargrund, tak av plåt. Uppvärmning sker med direktverkande elradiatorer. Invämdigt finns en hall, allrum och kök på nedervåningen, på övreplan finns två sovrum.
Byggnaden är i behov av renovering såväl in- som utvändigt. Den taxerade boytan uppgår till 65 m² med 15 m² biyta.

Knutsbol 1:6

På fastigheten Knutsbol 1:6 finns en mindre stuga samt tillhörande förrådsbyggnader. Byggnaderna och tomten är uthyrd till en person med livstids hyra.

På fastigheten Knutsbol 1:6 finns en mindre stuga samt tillhörande förrådsbyggnader. Byggnaderna och tomten är uthyrd till en person med livstids hyra.

Energideklaration

Energideklartion kommer ej att upprättas för byggnaderna.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Gårdscentrum ramas in av en stor ladugård/loge. Norra delen utgörs av ladugård som är uppförd i murad konstruktion med träöverbyggnad, södra delen utgörs av loge uppförd träkonstruktion med stående träpanel. Taket är av fibercementskivor. Logen har ett golv delvis av klassiskt loggolv i trä och delvis stampat jordgolv. I ladugården är delvis gjutet golv och äldre djurinredning är delvis kvar. Byggnadens har ett skick so är sämre än normalt och är i visst behov av översyn. Uppskattat byggnadsmått om 12x42 meter.

Garage

Utmed landsvägen finns ett äldre bilgarage med två portar uppfört i delvis murad konstruktion, delvis i träkonstruktion. Tak av plåt.
Uppskattat byggnadsmått om 6x12 meter.

Magasin

Intill Stenhuset finns ett äldre spannmålsmagasin uppfört i timmer som är i sämre skick. Uppskattat byggnadsmått om 6 X 6 meter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken uppgår till 38,5 hektar och fördelar sig över två skiften. De södra åkrarna domineras av torv rika marker och de östra åkrarna har lera som den dominerande jordmånen enligt SGU:s jordartskarta. Enligt taxeringsuppgifterna utgörs 8 hektar av betesmarker. Åkermarken är utarrenderad under odlingssäsongen 2024.

Skogsmark

För saluobjektet finns en skogsbruksplan upprättad i januari 2024 av Andreas Wistrand. Enligt planen utgörs 64,5 ha av produktiv skogsmark och det totala virkesförrådet anges till 7 493 m³sk. Tillväxten är bedömd till 6,4 vilket ger en genomsnittlig årlig tillväxt om 288 m³sk per år under planperioden förutsatt att föreslagna åtgärder utförs. Det dominerande trädslaget är gran (47%) följt av björk (18%), övrigt löv (18%) och tall (17%).

Åldersklassfördelningen är relativt jämn med skog i de flesta åldersklasser. Viss tyngdpunkt finns dock i 0 – 19 år (28%) samt 60–79 år (32%). Skogsmarkens målklasser är enligt skogsbruksplanen 94,7 % PG-skog, vilket är skog med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. Resterande 5,3 % är NO och NS-skog med mål att bevara och utveckla naturvärden.
Enligt skogsbruksplanen krävs skogsvårdsåtgärder för att säkerställa föryngringen i avdelningarna 21 och 28.
För mer information se skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Saluobjektet berörs ej av nyckelbiotoper som finns registrerade i myndigheternas öppna arkiv.

Jakt

Jakträtten är för nuvarande upplåten med femårsavtal. På markerna förekommer, förutom sedvanligt småvilt, rådjur, vildsvin och älg. De jaktanordningar som finns inom objektet tillhör jakträttsinnehavaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Östhammar Norrlövsta 5:6 samt Östhammar Knutsbol 1:1 & 1:6

Ägare

Arne Gunnar Petterssons dödsbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 100,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 64,5 ha
Inägomark 38,5 ha
Berg/hällmark 0,6 ha
Väg och kraftledning 2,1 ha
Övrigmark 14,1 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 120,0 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 259 800 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Uppsala

Sofielundsgatan 7
753 23   Uppsala
Alla objekt från Uppsala

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jägmästare

Gunnar Boglind
Gunnar Boglind
Jägmästare
073-672 51 06

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Norrlövsta & vill bli kontaktad

Mäklaren för Norrlövsta kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier