Nygård

Trivsamt belägna gården Nygård i ett skifte. Bostad, uthus, jakt och kräftfiske.
Areal: 100 ha
Kommun: Sävsjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 9 150 000 SEK
Anbudsdag: 1/6 2022
Nygård 1:2 utgör en trivsamt och naturskönt belägen fastighet vid Linnesjön i Skepperstad socken, Sävsjö kommun. Fastigheten är bebyggd med bostadsbyggnad om ca 100 m² boyta för fritids- eller permanentboende, uthus samt ladugård. Arealen fördelar sig på ca 82 ha land och ca 19 ha vatten. Av arealen utgör 57 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8 050 m³sk och 9 ha inägomark. Ca 1,7 km strandlinje i Linnesjön samt 5 egna små öar i sjön.
Attraktiv fastighet för jakt och fiske.

Fastigheten belägen ca 15 km sydost om Sävsjö, ca 27 km väster om Vetlanda. Avstånd till Växjö 58 km och Jönköping 80 km.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (41)

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnad uppförd i trä 1927 (enligt Gods & Gårdar) på stenfot/torpargrund, tak med betongpannor och fasad med stående, röd träpanel. Ombyggt/tillbyggt 1993 enligt fastighetstaxeringen. Stensatt källare under del av huset. Taxerad boyta om 95 m² och biyta om
40 m². Vatten från borrad brunn, avlopp till nyare avloppsanläggning med trekammarbrunn och infiltration. Uppvärmning via direktverkande el, luftvärmepump samt diverse eldstäder.

Nedervåningen innefattar entré/hall med trapp till övervåningen, renoverad toalett/wc med kakel och klinker, duschkabin och tvättmaskin, kök med normal standard, renoverad vedspis samt utsikt mot Linnesjön, rum/vardagsrum med Panasonic luftvärmepump, kakelugn och utsikt mot Linnesjön samt ytterligare två rum varav ett med kakelugn.

Övervåningen innefattar större allrum med vedkamin och anslutande garderob samt sovrum med liten garderob.

Källare med gjutet golv och stensatta väggar, nyttjat som förråd etc.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Vid nuvarande nyttjande som fritidshus var elförbrukningen under 2021 3 000 kwh. Sophämtning och slamtömning ca 2 700 kr. Försäkring ca 10 000 kr inkl. skogsförsäkring, kostnad för väghållning kan variera, från ingen årlig kostnad upp till ett par tusen kronor. Kommunal fastighetsavgift ca 3 600 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i vinkel i trä/timmer under tak med plåt. El, ej vatten. Innefattar fähus med gjutet golv och äldre inredning, förråd med trägolv, hölada, vagnsbod med trägolv samt i vinkel gammal tröskvandring med jordgolv. Byggnaden ej anpassad för djurhållning.

Lada/Bod

Uppförd i timmer på stenfot under tak med plåt. Ej el eller vatten. Innefattar vagnsbod med trägolv, virkesförråd, samt redskapsbod mm med grusgolv.

Redskapsbod

Uppfört i trä/timmer på stenfot under tak med plåt. Ej el eller vatten. Innefattar två förrådsutrymmen med trägolv varav trapp till loft från det ena. Nyttjas som trädgårdsförråd och vedbod.

Uthus

Enklare byggnad i trä under plåttak på stenfot. Ej el eller vatten.

Sjöbod

Mycket enkel byggnad i trä med tak av eternit. Belägen invid Linnesjön.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruksmark på fastigheten till 8,8 ha klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 7 ha och arealen betesmark till 5 ha. Normal produktionsförmåga och avkastning. Marken utarrenderad fram till 2022-12-31, arrendet är uppsagt. Stödrätterna tillhör jordägaren.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är varierande och delvis kuperad och betjänas via gemensamma och egna skogsbilvägar. Skogen domineras av gallringsskogar i huggningsklass G1 med 53 % av arealen.
Virkesförrådet domineras av barrskogar men i anslutning till gårdscentrum, jordbruksmarken och Linnesjön finns en del blandskogar och lövsskogsbestånd.
På fastigheten finns en skogsbruksplan från mars 2021 upprättad av VIDA genom Olof Johansson. Inför försäljningen har planen räknats upp med ett års teoretisk tillväxt. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 56,9 ha med ett virkesförråd om totalt 8 059 m³sk,
(142 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 51 %, gran 34 %, björk 9 % samt övrigt löv och ädellöv 6 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till 300 m³sk.

Av virkesförrådet utgör 1 800 m³sk skog i huggningsklass S1 och S2 samt 4 000 m³sk i huggningsklass G1.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs enligt skogsbruksplan av en nyckelbiotop om ca 3,5 ha, avser avdelning 14. Enligt Skogsstyrelsens registrering utgör biotoptypen aspskog med rik förekomst av vedsvampar, stora ornitologiska värden och stor variation av trädslag.

Jakt

Fastighetens trevliga karaktär med kuperad och varierad skogsmark, förhållandevis stor areal myrmark, insprängda inägomarker samt närheten till Linnesjön gör fastigheten mycket intressant ur jaktlig synvinkel. Bra jakt på vildsvin och rådjur. På fastigheten finns även hare, räv, grävling samt skogsfågel och i området sporadiskt med dovhjort. Älgjakt bedrivs tillsammans med grannar inom Hjälmåkra älgjaktlag. Vakkojan för vildsvin med tillhörande utrustning följer ej fastigheten.

Fiske

Bra fiske i Linnesjön med god tillgång på kräftor. Eget fiskevatten om ca 24 ha inkl. del av vatten från grannfastighet. Fisket förvaltas via Linnesjöns FVO.

Övrigt

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Sävsjö Nygård 1:2

Ägare

Peter Nielsen 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 78,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 56,9 ha
Myr/kärr/mosse 14,7 ha
Inägomark 8,8 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 1,0 ha
Vatten 18,8 ha
Summa: 100,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 244 000 kr
Betesmark 79 000 kr
Skogsmark 4 280 000 kr
Skogsimpediment 66 000 kr
Tomtmark 101 000 kr
Ekonomibyggnader 112 000 kr
Bostadsbyggnader 379 000 kr
Summa: 5 261 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 100 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning