Nygården

Jord och skog i ett skifte
Areal: 62 ha
Kommun: Vänersborg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 950 000 SEK
Anbudsdag: 26/9 2022
Samlad fastighet med byggnation i Törnrosasömn.

Jord och skog ett skifte med byggnation i Törnrosasömn som ligger ca 15 km norr om Vänersborg. Fastigheten erbjuder bra möjligheter för den som vill hålla på skog och jakt samt även lite åkerbruk. Byggnation är i behov av en vårdande hand och utgörs av bostadshus, lillstuga och förrådsbyggnader. Byggnation omges av mäktiga träd och ligger i längst in på vägen. Marken omfattar ca 62 ha varav 11 ha åker och ca 45 ha skogsmark med ca 8 000 m3sk skog.

Kontakta Areal

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Nygården

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Huset ligger omgivet av en stor trädgård med stora lövträd och en lillstuga. Byggnaden är ursprungligen äldre med mindre renoveringar samt utbytt tak.
På nedervåningen kök samt två rum och på övervåningen finns två rum samt toalett med dusch. Byggnaden har enligt fastighetstaxeringen är boarea ca 62 m2. Grunden är torpargrund. Huset har en stomme av trä med träfasad med stående lockläckt. Tvåglasfönster. Taket är klätt med betongpannor. Ansluten till kommunalt vatten genom Baggebol-Salbovatten. Eget äldre avlopp med åläggande som senast skall vara åtgärdat mars 2023. Uppvärmning vedspis och direktverkande el. Fastigheten är ansluten till bredband.

Lillstuga

På andra sidan trädgården ligger en lillstuga som är inredd med ett rum samt förrådsdel. Lillstugan är en äldre träbyggnad med träpanel under tegeltak och torpargrund. Byggarea ca 28 m2.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre träbyggnad om ca 370 m2. Byggd i trä med träpanel och under tegeltak.

Vedförråd

Äldre träbyggnad om ca 45 m2. Byggd i trä med träpanel under plåttak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken är systemtäckdikad (1982) och ligger till största delen samlat med en areal om ca 11 ha. Täckdikningsplan finns. Marken är upplåten under detta år och är tillgänglig från och med nästa år, säljaren förbehåller sig intäkten för upplåtelsen för detta året.

Skogsmark

Skogen utgörs av ett samlat skifte med skog i alla åldrar och med bra växtlighet. Skogsmarken omfattar ca 45 ha med ett virkesförråd om ca 8 000 skogskubikmeter varav dryga 3 000 skogskubikmeter är klassat som slutavverkningsskog. Tillgänglighet till skogsmarken är till största delen god. Se vidare bifogad skogsbruksplan som är nyupprättad.

Jakt

På markerna finns goda möjligheter till jakt på älg och småvilt som hare och rådjur. Älgjakten samordnas i dag i jaktlag som omfattar dryga 1 500 ha med tilldelning förra året om tre vuxna och tre små. Jakten är upplåten till 2023-06-30, säljaren förbehåller sig intäkten för innevarande period.

Övrigt

Del i framfartsvägen.

Rättsförhållande

Fastighet

Vänersborg Karlsrud 2:11, Nygården 1:10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 4,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,5 ha
Myr/kärr/mosse 2,3 ha
Inägomark 11,8 ha
Övrigmark 2,7 ha
Summa: 62,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 107 000 kr
Skogsmark 194 000 kr
Summa: 301 000 kr

Inteckningar

Det finns tre pantbrev om totalt 285 000 kr, inga lån följer fastigheten.

Karta

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier