Nyvallsberget

Skog med virkesförråd om ca 6 000 m³sk i varierande ålder. Jakt inom Järvsö västra VVO.
Areal: 69 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 400 000 SEK
Anbudsdag: 19/2 2021
Två angränsande fastigheter i Järvsö socken. En fastighet bestående av ett skogsskifte om ca 69 ha som sträcker sig över Nyvallsberget sydväst om Järvsö, den andra om ca 0,5 ha angränsar med tre gränser till den större fastigheten. Virkesförrådet uppgår enlig skogsbruksplanen till ca 6 000 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad 2016 av Love Persson, Areal. Planen har därefter tillväxtberäknats av Johan Pålsson, Areal. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 65,3 ha. Virkesförrådet uppgår till 6 055 m³sk vilket ger ett medelförråd om 93 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder framförallt skog i åldersklasserna 10 till 19, 30 till 39 samt 60 till 69 år. Medelboniteten är skattad till 5,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 323 m³sk/år (4,9 m³sk/ha/år). Trädslagsfördelning, 58% tall och 27% gran. Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Natur- och kulturvärden

Avdelning 6 berörs av en forn- /kulturlämning bestående av kolbotten och kolarkoja. Källa: SkogensPärlor och SeSverige.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Järvsö Västra Viltvårdsområde som omfattar ca 12 000 ha, kontaktperson Kent Andrén telefon 070-381 18 83. Jakten är inte upplåten.

Fiske

Fisket i området administreras av Järvsö fiskevårdsområde. Se mer information på www.jarvsofvo.se.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Väster-Skästra 5:18 och Ljusdal Öje 10:32

Ägare

Ann-Kristin Jern 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 69,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 65,3 ha
Myr/kärr/mosse 3,9 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 69,4 ha

Taxeringsvärde

Väster-Skästra 5:18 är 2020 taxerad med typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet) och Öje 10:32 är 2020 taxerad med typkod 199 (lantbruksenhet med värde <1000 kr).
Taxeringsvärde:
Skogsmark 1 276 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa 1 280 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns ett datapantbrev om 250 000 kr uttaget. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning