Olofshylte

Yngre skog i fin ägofigur med bra vägar. 11 500 m3sk. Jaktstuga.
Areal: 143 ha
Kommun: Alvesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 800 000 SEK
Olofshylte, skogsfastighet om ca 143 ha belägen ca 40 km sydväst om Växjö.

Skogsmarken omfattar ca 137 ha och bedöms hålla ett virkesförråd om ca 11 500 m3sk. Stark dominans av bestånd på tillväxt upp till 40 års ålder. Fin arrondering och fastigheten har god tillgång till skogsbilväg i bra standard. Medelbonitet om 7,1 m3sk och en beräknad årlig tillväxt om ca 750 m3sk.

På fastigheten finns en liten jaktstuga med trevligt läge.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt mm" nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (15)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen är väl samlad i ett lättillgängligt skifte med mycket bra skogsbilvägar. Skogen domineras starkt av bestånd upp till 40 års ålder och röjningsbehov föreligger.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Skogsstyrelsen Per-Ola Olsson. Fältarbetet är utfört juni 2019 och inför denna försäljning har skogsbruksplanen framskrivits med ett års tillväxt för säsongen 2020 i planprogrammet PC-skog.

Se vidare information under Rättsförhållanden, punkt Areal i prospekt, beträffande mindre avvikelse mellan fastighetskarta och skogsbruksplanens fastighetsgräns i fastighetens sydöstra del.

Sedan fältarbetet utfördes har några mindre röjningsåtgärder utförts och ved för eget bruk avverkats, totalt ca 50 m3sk. Denna volym är ej avräknad i den framskrivna skogsbruksplanen.,

Av den framskrivna skogsbruksplanen framgår att skogsmarksarealen uppgår till ca 37,5 ha och virkesförrådet anges till ca 11 500 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 26% tall, 51% gran, 23% löv.

Medelboniteten anges till ca 7,1 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 975 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 750 m3sk/år under innevarande planperiod, vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 6,5%.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop vilken berör mindre områden i anslutning till den västra gränsen mot Skärsjön. För vidare information hänvisas till Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur”.

Jakt

Olofshylte är en rejäl jaktmark med lugnt och ostört läge som erbjuder jakt på älg, rådjur och vildsvin. Jakträtten disponeras av köparen från tillträdesdagen.

Jaktutrustning som jakttorn, foderautomater mm tillhör nuvarande jakträttsinnehavare och följer ej fastigheten.

Byggnader

På fastigheten finns en trevlig jaktstuga/friggebod belägen i med fin naturmiljö vid närliggande Skärsjön. Vidare finns två äldre lador i avdelningarna 2 och 41 samt en enkel jaktstuga i avdelning 42.

Rättsförhållande

Fastighet

ALVESTA OLOFSHYLTE 1:20

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 137,5 ha
Skogsimpediment 4,4 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 143,3 ha

Taxeringsvärde

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 2 410 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i glesbygd i Alvesta kommun (dvs i församlingarna Mistelås, Slätthög eller Västra Torsås) de senaste 12 månaderna. För fysiska personer är ansökningsavgiften 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Olofshylte och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning