Öränge

Bara Tre timmar norr om Stockholm finns detta rejäla skifte med omkring 2 kilometer lång strandlinje mot havet.
Areal: 164 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 100 000 SEK
Anbudsdag: 22/10 2021
Endast tre timmar från Stockholm, vid Njutångersfjärdens södra strand hittar du denna fina obebyggda skogsfastighet. Skogen är till stor del genomgallrad och vägnätet är väl utbyggt. Virkesförrådet är skattat till knappt 11 000 m³sk och arealfördelningen visar mest yngre och äldre skog. Tall är det dominerade trädslaget. Jakt i Enångers Södra VVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (10)

Foto: Johan Pålsson, Malin Strand

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i augusti 2021 av Hans Hamilton, Hamilton FC AB och arealen produktiv skogsmark är uppmätt till 140,8 ha. Det bedömda virkesförrådet uppgår till 10 978 m³sk vilket ger ett medelförråd om 78 m³sk/ha. Åldersfördelningens tyngdpunkter ligger ger framför allt skog i yngre- och äldre åldersklasser. Medelboniteten är skattad till 4,4 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 506 m³sk/år (3,6 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Avdelning 42 är i skogsbruksplanen klassad som K1. Säljaren ombesörjer och svarar dock för markberedning och plantering av denna avdelning. Åtgärderna kommer utföras av Holmen Skog sannolikt under 2022 och 2023.​

Natur- och kulturvärden

Avdelning 48 registrerad som nyckelbiotop och dessutom är biotopskydd upprättat. Intrångsersättning är redan utbetald till förra ägaren. Biotopskyddet innebär kortfattat att all skoglig verksamhet är förbjuden för all framtid. Ingen volym är redovisad i skogsbruksplanen.

Avdelning 63 är också registrerad som nyckelbiotop men där finns ett naturvårdsavtal tecknat 2014-01-15 med en avtalstid om 50 år. Avtalet innebär att fastighetsägaren fått ekonomisk ersättning och den är redan utbetald till förre ägaren. Viss skötsel skall utföras och ny fastighetsägare får tillgodogöra sig eventuell framtida avkastning från denna. Se vidare information i bilaga om Naturvårdsavtal.

Källa Skogsstyrelsen, SkogensPärlor och SeSverige

Jakt

Fastigheten är belägen inom Njutångers Södra VVO. Kontaktperson är Stefan Färnlund, 070-2770980. Varje påbörjad 75 ha medger en jakträtt. Se vidare information under rubriken nyttjanderätter.

Fiske

Fastigheten är belägen inom område som administreras av Iggesunds sportfiskeklubb. Se mer information på www.facebook.com/iggesundssportfiskeklubb . Beträffande regler kring fisket i havet på ett lättfattligt sätt presenterade på www.svenskafiskeregler.se .

Rättsförhållande

Fastighet

HUDIKSVALL ÖRÄNGE 1:43

Ägare

Eva Skoglund 1/2
Jan-Erik Skoglund 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 168,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 140,8 ha
Skog med restriktion 4,2 ha
Väg och kraftledning 2,2 ha
Övrigmark 2,5 ha
Summa: 149,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 9 000 kr
Skogsmark 5 353 000 kr
Skog med restriktion 16 000 kr
Skogsimpediment 31 000 kr
Summa: 5 409 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 2 708 000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning