Öresbo

Unik chans att köpa en egen 117 ha stor halvö med boende samt fantastisk jakt.
Areal: 117 ha
Kommun: Lilla Edet
Objektstyp: Gård
Prisidé: 23 000 000 SEK
Unik chans att köpa en egen 117 ha stor halvö med boende i fantastiskt sjöläge samt jaktmöjligheter utöver det vanliga. Gården Öresbo ligger i ett skifte som utgörs av en halvö som är avstängslad vilket innebär att det finns mufflon och dovhjort stationärt. Öresjö, som omger halvön, är en fin bad och fiskesjö med bl.a. flodkräftor. Den smakfullt renoverade mangårdsbyggnaden ligger högt i kanten på lövskogen med utsikt över sjö och ängar tillsammans med bra ekonomibyggnader. Den produktiva skogsmarken om ca 93 ha har en skogsvolym om ca 11 100 skogskubikmeter som utgörs av växtliga granskogar och vackra lövskogar. Insprängt i skogslandskap ligger jordbruksmarken om ca 17 ha som tillsammans med sjön och dom anlagda viltdammar skapar en unik miljö som ger fantastiska möjligheter till jakt och fiske.
Kontakta ansvarig mäklare för visning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (39)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden ligger högt med vacker utsikt över Öresjö och omgivande skog och ängar. Huset som är i mycket bra skick erbjuder en rustik boendemiljö med modern funktion. Huset är ett 1 ½ plans hus byggt 1850 som är totalrenoverat och tillbyggt i ursprunglig stil 2011-2012.
Via huvudingång i markplan kommer man in i en entréhall med storstuga till höger och badrummet rakt fram. I storstugan finns en separat modern köksdel som kompletteras med en pampig murstock med öppen spis och vedspis samt rejält utrymme för köksbordet. Förbi storstugan ligger det två rum med vacker utsikt mot sjön samt en liten inglasad veranda. Där finns även en hall med en öppen trappa till övervåningen som har fem sovrum, badrum samt hall.
Boarean enligt taxering är 140 m2 och huset är byggt i timmer samt träregel med träpanel. Grunden utgörs av torpargrund och huset är byggd i trä med träfasad med treglasfönster och tegelpannor på taket. Eget vatten från borrad brunn samt eget godkänt avlopp. Vattenburen golvvärme på nedervåningen som är ansluten till bergvärmepump samt kompletterande elradiatorer på övervåningen.

Energideklaration

Energideklaration är inte genomförd och kommer inte att upprättas av Säljaren.

Ekonomibyggnader

Maskinhall/Isolerat förråd

Byggd 2011 med en byggarea om ca 140 m2. Byggd i trä med träpanel under tegeltak. Isolerad uppvärmd förrådsdel där det även finns ett kylrum. Resterade del utgörs av maskinhall.

Hönshus

Hönshus från 1800-talet byggt i trä med träpanel under tegeltak Kanske den framtida gäststugan?

Jordkällare

Efter framfartsvägen ligger den gamla stensatta jordkällaren som renoverats under de senaste åren. Det ligger även en mindre jordkällare på väg mot sjön.

Båthus

Nere vid stranden ligger det ett enkelt men funktionellt båthus.

Brygga

Strax öster om båthuset ligger en bad- och båtbrygga.

Skog och mark

Skogsmark

Den högproduktiva skogsmarken omfattar ca 93 ha och har en bra tillgänglighet genom det välbyggda vägnätet. Virkesvolymen är ca 11 100 skogskubikmeter enligt den nyupprättade skogsbruksplanen. Trädslagsfördelning är ca 55 % gran, 23% björk, 9 % ek, 11 % övrigt löv samt 2 % tall. Skogen domineras av växtliga och välskötta röj och gallringsskogar men där finns även större områden med äldre lövskogar. Se vidare i bilagt utdrag ur den nygjorda skogsbruksplanen.

Jordbruksmark

Jordbruksmarken ligger insprängt i skogsmarken och används till bete och vallskördar. Arealen är ca 17 ha och det finns 12,67 gårdsstödsrätter som inbringar ca 25 000 kr /år i EU-stöd.

Jakt

Halvön är avstänsgslad i väster och avgränsas övrigt av Öresjö. På halvön finns det stationärt mufflon och dovhjort samt älg, rådjur och annat småvilt som rör sig mer fritt. Fastigheten erbjuder fantastiska jaktmöjligheter genom sin varierad terräng med skog, äng, sjö samt de två anlagda dammarna, vilket också innebär god sjöfågelsjakt. Det finns gott om jakttorn som är i bra skick. Älgjakten samordnas och har de senaste åren haft en tilldelning om två vuxna och tre kalvar.

Fiske

Öresjö erbjuder ett bra fiske samt kräftfiske på flodkräfta. Fisket i Öresjö ingår i Fiskevårdsområde men kräftfisket tillhör markägaren.
Det finns en nyttjanderätt på kräftfiske som löper t.o.m. 2058 inom området markerat med A på bifogad karta.

Nyckelbiotoper och naturvårdsavtal

På fastigheten två nyckelbiotoper om totalt 2,1 ha som utgörs av ädellövsbestånd samt alsumpskog. Det finns naturvårdsavtal på 14,8 ha som löper om 50 år, tecknade 2005. Nyckelbiotoperna ingår i naturvårdsavtalen.

Rättsförhållande

Fastighet

Lilla Edet Öresbo 1:3

Ägare

Tomas Ericson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 92,7 ha
Skog med restriktion 6,7 ha
Inägomark 16,7 ha
Övrigmark 1,1 ha
Vatten 212,6 ha
Summa: 329,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 - Lantbruksenhet bebyggd taxeringsvärde år 2020 Tomtmarksvärde 315 000 kr, Bostadsbyggnadsvärde 1 678 000 kr, Skogsmark 5 929 000 kr, Skogsimpediment 22 000 kr, Åkermark 508 000 kr, Betesmark 69 000 kr, Ekonomibyggnad 185 000 kr, Summa 8 706 000 kr

Inteckningar

På fastigheten finns det ett pantbrev om 3 790 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Öresbo och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning