Orrmo

Totalt ca 940 ha skog med ett virkesförråd om ca 57 000 m³sk.
Areal: 1278 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 16 950 000 SEK
Stort skogsinnehav i Härjedalen. 944 ha produktiv skogsmark fördelat på fyra fastigheter och fem skiften sydost om Lillhärdal. Fastigheterna erbjuds till försäljning tillsammans eller var och en för sig. Det största skiftet erbjuder dryga 1,5 km strandlinje mot Stensjön där både öring och röding med fördel fiskas. Det totala virkesförrådet för alla fastigheterna uppgår enligt skogsbruksplanen till dryga 57 000 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (26)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Stugor

​På Orrmo 11:13, vid Stensjön, ligger en timrad- jakt och fiskestuga på en höjd.
Stugans mått är Ca 6 x 5,4 meter med en tillbyggd farstu som är ca 1,5 meter.
I stugan finns köksbänk och vedkamin för uppvärmning.
Vid vägen finns även ett timrat garage som är ca 6,4 x 6,55 m. Vid garaget finns också dass. ​
​​På Lillhärdals-Östansjö 6:3, vid ån Gönan, ligger en timrad stuga (troligen tidigare en använt för huggare/körare) som består av två rum med vedspisar. Köksbänkar finsn i båda rummen. Mellan rummen är en hall/förråd.
Stugans mått är ca 9,55 x 5,05 meter.
I anslutning till stugan finns också en ​vedbod och ett dass.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är fördelad på fyra fastigheter; Orrmo 11:10, Orrmo 11:13, Lillhärdals-Östansjö 6:3 samt Lillhärdals-Östansjö 7:7. Orrmo 11:13 består av två skiften medans övriga tre fastigheter består av vardera ett skifte. Se kartor. ​Skogsmarken är ursprungligen inventerad 2011 men ajourhållits av Mellanskog till idag. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 940,7 ha. Virkesförrådet uppgår till 59 754 m³sk vilket ger ett medelförråd om 64 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder skog i alla åldersklasser men majoriteten av arealerna finns i de yngre åldersklasserna.
Medelboniteten är skattad till 2,8 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 2 504 m³sk/år (2,7 m³sk/ha/år). Fastigheterna domineras av tallskog.
Se vidare information i bifogad plan.​
Det bereds möjlighet att förvärva hela innehavet eller lämna intresseanmälan för de fyra fastigheter som ingår separat.

A: Orrmo ​11:10, 76,4 ha prod. mark, 2 720 m³sk
B: Orrmo ​11:13, 553 ha prod. mark, 38 100 m³sk
C: Östansjö 6:3, 147,1 ha prod. mark, 10 787 m³sk
D: Östansjö 7:7, 164,2 ha prod. mark, 8 147 m³sk

Natur- och kulturvärden

Det stora skiftet på fastigheten Orrmo 11:13 berörs delvis av ett område med naturvärde, typ barrskog. Vidare berörs skiftet av 7 skog- och historiaobjekt, 13 forn- och kulturlämningar i form av kolningsanläggningar samt 1 forn- och kulturlämning i form av ett område med skogsbrukslämningar. Källa: SeSverige.

Jakt

Jakten på fastigheterna är enskild och är fri för ny ägare från jaktsäsongen 2022/2023.

Fiske

Fisket i området administreras av Lillhärdals fiskevårdsområdesförening. Se mer information på https://dromfiske.com/lillhardals-fvo/​

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Orrmo 11:10, 11:13, Lillhärdals-Östansjö 6:3, 7:7

Ägare

Jonas Olofsson 1/4
Per Olofsson 1/4
Hans Olofsson 1/4
Rikard Olofsson 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 1 286,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 940,7 ha
Myr/kärr/mosse 319,2 ha
Väg och kraftledning 10,3 ha
Berg/hällmark 1,4 ha
Övrigmark 2,1 ha
Vatten 10,6 ha
Summa: 1 284,3 ha

Taxeringsvärde

Härjedalen Orrmo 11:10, Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020:
Skogsmark 1 023 000 kr
Skogsimpediment 57 000 kr
Summa 1 080 000 kr

Orrmo 11:13 Typkod 122 (lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020:
Skogsmark 6 748 000 kr
Skogsimpediment 207 000 kr
Ekonomibyggnad 102 000 kr
Summa 7 057 000 kr

Härjedalen Lillhärdals-Östansjö 6:3, Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020:
Skogsmark 1 788 000 kr
Skogsimpediment 71 000 kr
Summa 1 859 000 kr

Härjedalen Lillhärdals-Östansjö 7:7 Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020:
Skogsmark 1 860 000 kr
Skogsimpediment 86 000 kr
Summa 1 946 000 kr

Totalt taxeringsvärde 11 942 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.​ ​
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-09-30
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning