Örserum

Areal: 162 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 26 000 000 SEK
Anbudsdag: 26/4 2021
I trevliga Grännabygden ligger den välskötta skogsfastigheten Örserum 5:1, del av. En fastighet belägen strax norr om Örserums samhälle, med fin arrondering och bördig skogsmark. Total areal är 162 ha som huvudsakligen består av skogsmark med en medelbonitet om höga 10,2 m³sk/ha. Virkesförrådet om ca 37 800 m³sk domineras av gran. Utöver ett högproduktivt skogsbruk erbjuder fastigheten också goda jaktmöjligheter på sedvanligt vilt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (27)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten upprättades i mars 2020 av Skogspartner genom Skogssällskapet. Planen har inför försäljningen uppräknats med tillväxt för 2020. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 157,5 ha och virkesförrådet 37 985m³sk. Efter skogsbruksplanens upprättande har ca 150 m³sk barkborreträd avverkats. Ett beräknat virkesförråd vid  försäljningstidpunkten är således 37 985 m³sk – 150 m³sk = 37 835 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 6 %, gran 83 %, löv 10 % samt övriga trädslag 1 %. Bonitet 10,2 m³sk/ha.

Fastigheten är överlag välskött och erbjuder skogsägaren goda förutsättningar att bedriva ett högproduktivt skogsbruk med fördelaktigt ekonomiskt utfall. Som tidigare nämnts är fastigheten grandominerad vilket tillvaratar markens produktionsförmåga på bästa sätt. Inslaget av tall, lärk, löv och ädellöv skapar också variation, vilket vanligtvis uppskattas av den intresserade skogsägaren. 

Ersättningen för groten, som finns kvar på fastigheten, tillfaller säljaren.

Avdelning 61 är oplanterad. Säljarens avsikt med denna avdelning är framtida ädellövskog, då angränsande avdelning utgörs av ek och bok.

Ca 1/3 av avd. 68 är oplanterad. Köparen har att plantera detta område.

Enligt skogsbruksplanen finns avdelningar med  biotopskydd, nyckelbiotoper, naturvärden samt fornlämningsområden.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter på sedvanligt vilt såsom älg, rådjur, vildsvin, räv och hare. Fastigheten ingår i älgjaktlag om ca 860 ha i dagsläget.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Jönköping Örserum 5:1

Ägare

Lena Susan Lothigius 1/2
Jan Vilhelm Lothigius 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 157,5 ha
Myr/kärr/mosse 0,7 ha
Inägomark 0,1 ha
Övrigmark 1,2 ha
Väg och kraftledning 2,0 ha
Vatten 0,9 ha
Summa: 162,4 ha

Taxeringsvärde

Aktuellt taxeringsvärde saknas. Ett nytt sådant kommer att fastställas under 2022 vid s.k. Särskild fastighetstaxering.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning