Såld

Kråkemåla

Jakt- och skogsegendom
Areal: 399 ha
Kommun: Oskarshamn
Objektstyp: Gård
  • Denna fastighet är såld
Utomordentlig jakt, gräns mot Östersjön, 261 ha produktiv skogsmark och 24 366 m3sk.

Kråkemåla erbjuder en utpräglad kustmiljö tillsammans med utomordentlig jakt på älg, kron, dov, vildsvin och rådjur. Området kännetecknas av tallmarker med insprängd åkermark och ädellövskogar vilka utgör mycket goda viltbiotoper. Stora delar av fastigheten gränsar mot Östersjön vilket också gör att det finns fina möjligheter för fågeljakt och fiske. Fastigheten är till största delen skogsdominerad med en total areal på 399 ha varav 261 ha är produktiv skogsmark och 17 ha åkermark. Virkesförrådet uppgår till 24 366 m³sk.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier