Östra Herrestad gård

Enastående egendom på Österlen med förstklassigt boende
Areal: 171 ha
Kommun: Simrishamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 90 000 000 SEK
Anbudsdag: 12/10 2020
Östra Herrestad Gård är en väl samlad fastighet med åkermark av bästa sort och förstklassigt boende.

Bostadshuset är uppfört 1930 i jugendstil och har renoverats på ett ytterst smakfullt vis. Bostadens ritningar användes på flera olika byggnader som uppfördes i området på 1930-talet. Bl.a. lånades ritningarna ut till Gottfrid Olsson, dåvarande ägaren till Hammenhögs frö, som lät uppföra huvudkontoret i Hammenhög efter desamma. Herrestad löneboställe har också uppförts efter samma ritningar.

Arronderingen är god och jordarna är i sig av bästa sort och väldränerade. Åkermarken är utarrenderad på femårsbasis och nuvarande arrendeperiod löper ut 2022-03-14.

Ansökan om lantmäteriförrättning inlämnad april 2020.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Simrishamn
Lilla Rådmansgatan 2
272 31   Simrishamn
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (26)

Foto: Martin Lindskog, Areal. Bengt Evertsson, Husfoto.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Exklusiv villa i jugendstil byggd 1930 i två plan med total boyta 340 m². Bostaden har löpande renoverats och är i mycket gott skick.

På nedervåningen genom huvudentrén och den tidstypiska hallen nås matrummet, med utgång till terrassen. Matrummet, kontoret och sittrummet sträcker sig i fil i byggnadens hela längd. Från det nyrenoverade köket nås matrummet genom en serveringsgång som förbinder matrummet med köket. En annan tidstypisk detalj som förbinder köket och matrummet, är den fungerande serveringsklockan På nedervåningen finns därutöver en separat köksingång och ett rökrum.

Övervåningen inleds av en möblerbar hall och en öppen eldstad, därpå följer fem sovrum, tvättstuga och två badrum, renoverade i modern stil.

Bostaden är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2022-03-14.

Från terrassen, i söderläge, ligger en lummig och insynsskyddad stor trädgård.
I anslutningen till trädgården ligger grindstugan, uppförd med korsvirkesfasad.

Interiörbilder kan beställas av Martin Lindskog.

Uppvärmning i vattenburet centralvärmesystem med radiatorer som värms upp av pellettspanna. Pannan är belägen i ekonomibyggnaden och leds genom kulvert in i bostadsbyggnaden. Separat varmvattenberedare. Dricksvatten från djupborrad brunn. Enskilt avlopp.

Energideklaration

Nej.

Grindstuga

En mindre del av den gamla bostadsbyggnaden, uppförd i korsvirke, bevarades när resterande revs. Byggnaden används idag som förvaringsutrymme och är sammanbyggt med Kvarnhuset.

Följande kompletterande information må beställas av Martin Lindskog:

Interiörbilder från bostadsbyggnaden.

Ekonomibyggnader

Kvarnhuset

F.d. häststall, används till förvaring. Estimerad byggyta drygt 300 m².

F.d. slaktsvinsstall mm

F.d. slaktsvinstall. I samma byggnad finns pannrummet med pelletsbrännare, förbunden med bostadshuset genom kulvert. I en del av byggnaden har inredningen avlägsnats. I anslutning till byggnaden ligger förrådet. Estimerad byggyta knappt 1000 m².

Maskinhall

Maskinhall uppförd 1968, renoverad 2004. Används f.n. till spånförvaring. Estimerad byggyta drygt 700 m². Byggnaden är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2022-03-14.

Loge

Stolplada uppförd 1932. Estimerad byggyta cirka 650 m². Byggnaden är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2022-03-14.

Kalkonstall

F.d. suggstall som hyrs av Ingelsta Kalkon för kalkonuppfödning på årsbasis. Personalutrymme. I byggnadens östra del ligger verkstaden, med port som är fyra meter hög. Estimerad byggyta knappt 1400 m².

F.d. suggstall

Har tidigare nyttjats som suggstall och kalkonuppfödning. Idag används byggnaden till halmhackning, halmrivning, pellettering mm. Inventarier nödvändiga för processen är byggnadstillbehör och ingår i fastigheten.
Byggnaden och verksamheten som bedrivs däri är inte försäkrad.
Byggnaden är tillgänglig för köparen fr.o.m. 2022-03-14.

Svämbrunnar

En svämbrunn om 660 m³ belägen vid de övriga ekonomibyggnaderna samt en svämbrunn om 789 m³ belägen norr om gårdscentrum, utmed Stenhedsvägen.

Silos

Två Mertz silotorkar uppförda 2004 om 1370 m³ vardera med oljebrännare.

Övrigt

Invallad dieseltank om 5m³.

Skog och mark

Åker

Åkermarksarealen om cirka 164 ha och ligger till övervägande del i klass 10 och resterande i klass 8 i jord- och skogsklassificeringen i Skåne län. Jordarten är svartmylla på lerbotten. Täckdikningen är till övervägande del av äldre slag, men en del ny täckdikning har genomförts.

Fastigheten berörs av två dikningsföretag.

Åkermarken är upplåten genom arrende sedan 1997 till samma arrendator. Stödrätterna är i arrendatorns besittning. Nuvarande arrendeperiod löper ut 2022-03-14. Nuvarande arrendeavgift uppgår till 912 000 kr + moms per år. Vid arrendeperiodens slut ska 46 ha vara insått med höstvete.

Följande kompletterande information må beställas av Martin Lindskog:

Information om dikesföretagen.
Arrendekontrakt.

Skog

Skogmarksarealen uppgår till drygt 3 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Simrishamn Östra Herrestad 63:1

Ägare

Klas-Erik Olsson 1/3
Charlotte Mounir 1/6
Gabriella Norrman 1/6
Carina Olsson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 171,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 2,0 ha
Åkermark 170,0 ha
Summa: 172,0 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 7 186 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning