Östra Linghed

Skog, jakt och åker
Areal: 44 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/11 2022
Två välskötta fastigheter i Svärdsjö där skogen domineras av tall. Jakt och fiske.

Nu finns möjlighet att förvärva två välskötta fastigheter med 40 ha produktiv skogsmark och 2 ha åkermark ner mot Svärdsjön intill Smednäset. Skogen domineras av tall och det totala virkesförrådet omfattar 6 360 m³sk. Fastigheterna har en relativt jämn åldersklassfördelning med viss övervikt på skog 40-60 år. Området kring Svärdsjö är lämpligt för produktion av högkvalitativ tall och på dessa fastigheter finns goda möjligheter till kvalitetsdaning då många avdelningar består av första och andra gallring av tall.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare

Östra Linghed

Kerstin Granath

Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Kerstin Granath och Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Lada & Garage

På fastigheten Linghed 46:12 finns en timrad lada och ett garage på åkerskiftet.

Skog och mark

Åkermark

På fastigheten Linghed 46:12 finns 2 ha välhävdad åkermark vilken idag är utarrenderad med muntligt avtal.

Skogsmark

Till fastigheterna hör enligt skogsbruksplanen 40,4 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6 360 m³sk, vilket motsvarar 157 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 80 % av virkesförrådet medan gran har 13 % och löv 7 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,9 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 226 m³sk. För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i juni 2021 av Mellanskog och därefter framskriven med ett års teoretisk tillväxt.

Fastigheten Linghed 53:8 avser avdelningarna 1-11 och 54-61.
Fastigheten Linghed 46:12 avser avdelningarna 12-16 och 46-53.
Sammanställning och åldersklassfördelning uppdelat på de båda fastigheterna finns bilagt.

Nyckelbiotoper

Fastigheterna berörs ej av några kända nyckelbiotoper eller förhöjda naturvärden enligt Se Sverige.
Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheterna ingår i Linghed-Hökvikens Byamäns jaktvårdsförening om ca 8 500 ha. Småviltjakt bedrivs på hela området, älgjakten sker uppdelat i tre områden. För ytterligare information kontakta ordförande Sune Björs 076-849 63 40.

Fiske

Fastigheterna ingår i Lingheds fvof. För information gällande fiske besök gärna deras hemsida linghedsfiske.se

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Linghed 53:8 och 46:12

Ägare

Stefan Falk 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,4 ha
Skogsimpediment 1,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 2,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 43,8 ha

Taxeringsvärde

Då fastigheterna är samtaxerade med ytterligare en fastighet anges inget taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheterna överlåtes fri från inteckningar.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Östra Linghed & vill bli kontaktad

Mäklaren för Östra Linghed kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier