Pålsmåla

Gårdsboende i kulturlandskap. Tillväxtfastighet med boende, stall och paddock.
Areal: 97 ha
Kommun: Ronneby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 625 000 SEK
Anbudsdag: 30/4 2021
Visning:
16/4 kl 15:00
22/4 kl 16:00
Anmälan till visning sker via mail eller telefon till ansvarig mäklare, anmälan krävs. Bokning av visning sker senast 24 timmar innan utsatt visningstid, vid förhinder önskas avbokning genom kontakt till ansvarig mäklare.
Ungskogsfastighet med gårdsboende i ett rikt kulturlandskap med stenmurar, stenrösen och en rik naturmiljö av hagmarkskog av ek och övrig lövskog samt inägomark. Gårdscentrat ligger i ett lugnt läge med egen infart till gårdsbyggnaderna med stall och paddock. Skogsmarkerna domineras av tillväxande barrungskogar med korta drivningsförhållande fram till anlagda skogsbilvägar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sölvesborg
Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0723310552

Bilder (52)

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten. Gunnar Jönsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden är uppförd i trä under betongpannor i 2 plan i lantlig klassisk stil på en stensatt husgrund. Mangårdsbyggnaden är tillbyggd med pannrum och sovrum år 2011. Uppvärmningen av mangårdsbyggnaden sker via ett vattenburet värmesystem i hela huset via element, kopplat till en jordvärmepump från 2010 år. Inom bostaden finns även godkänd kakelugn, vedspis och öppenspis, alla eldstäder är godkända. Avloppet är kopplat till en trekammarbrunn med godkänd infiltrationsbädd från år 2015. Vattnet kommer från en borrad brunn med bra vattenhållningen. Taxerad boyta 104 kvm. Dock tillkommer ca 70 kvm i boyta på övervåningen, vilket understiger takhöjden på 1,9 m och då inte får taxeras som boyta, enligt gällande regler från Skatteverket.
Husbocksförsäkring finns.

Nedre plan: finrum, allrum, hall, kök, groventré, pannrum samt toalett med dusch.
Övre plan: 4 rum, hall, allrum samt toalett.

Fiber är beställt.

Äldre undantagshuset

Intill mangårdsbyggnaden finns idag ett äldre undantagshus, uppfört i trä med betongpannor. Inne i byggnaden har ett påbörjat renoveringsprojekt påbörjats. Rör till el, avlopp, vatten är dragna i byggnaden. Se även bland bilder.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten till att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Driftskostnader

Driftskostnaderna enligt nedan bygger på ett boende på 1-2 personer och en ungefärlig innetemperatur på 20 grader.

Fastighetsskatt 4 095 kr/år
Uppvärmning/hushållsel 19 500 kr/år.
Avlopp 960 kr/år.
Renhållning 3 000 kr/år
Försäkring hela fastigheten 16 000 kr/år
Totalt 43 555 kr/år.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

Uppe på gårdsplanensplanen ligger två äldre ladugårdsbyggnader varsin sida om gårdsplanen samt där till närliggande mindre garage/snickarbod/förråd samt inrett med enklare viltbod/slakteri. Byggnaderna är uppförda med trästomme och plåttak och delvis eternittak och används delvis som förråd och som stallbyggnader.

Den vinkelbyggda ladugården inrymmer stalldel med gjutet golv och 5 hästboxar varav en större box med god takhöjd på 2,7 m samt ligghall/lösdriftsstall. Vattenförsörjningen i stallet är frostsäkrat med elslingor i vattenledningarna, dock är vattenledningarna urkopplade p.g.a. frostskadade vattenkoppar.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken uppgår till ca 14,3 ha ligger i anslutning till gårdscentrat och utgörs av delvis av naturbetesmarker/hagmarker och åkermark. Stödrätter följer markerna till en areal av ca 21 ha.
Stödrättsinkomster år 2019, 78 800 kr.
Stödrättsinkomster år 2020, 73 900 kr.

Delar av markerna har högsta klasserna av ”särskilda värden”.

Skogsmark

Skogsmarken domineras av tillväxande barrskog med gran och tall samt med visst inslag av björk. Markerna bedöms i huvudsak som friska med viss variation till fuktiga. Terrängförhållandena är mestadels goda med ringa kupering och bitvis ojämn ytstruktur. Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till ca 80 ha och bonitet är bedömd till 8,2 msk/ha/år. Se mer info i bifogad skogsbruksplan.

Avdelning 15 kommer återbeskogas under våren år 2021 av säljaren via Södra.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna finns inga registrerade nyckelbiotoper, naturvärdesområden osv.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin mm.
Jakträtten står fri för ny ägare från och med 2021-07-01.

Rättsförhållande

Fastighet

Ronneby Pålsmåla 1:3

Ägare

Christina Harang 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 90,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 80,0 ha
Impediment 0,4 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Inägomark 14,3 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 97,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 137 000 kr
Åkermark 416 000 kr
Skogsmark 7 492 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Tomtmark 117 000 kr
Ekonomibyggnader 193 000 kr
Bostadsbyggnader 429 000 kr
Summa: 8 786 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 4 800 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person då området klassas som glesbygdsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
0723310552

Jag är intresserad av fastigheten Pålsmåla och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning