Såld

Pålsmåla

Skogsgård med boende
Areal: 97 ha
Kommun: Ronneby
Objektstyp: Gård
  • Denna fastighet är såld
Gårdsboende i kulturlandskap. Tillväxtfastighet med boende, stall och paddock.

Ungskogsfastighet med gårdsboende i ett rikt kulturlandskap med stenmurar, stenrösen och en rik naturmiljö av hagmarkskog av ek och övrig lövskog samt inägomark. Gårdscentrat ligger i ett lugnt läge med egen infart till gårdsbyggnaderna med stall och paddock. Skogsmarkerna domineras av tillväxande barrungskogar med korta drivningsförhållande fram till anlagda skogsbilvägar.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier