Pello

Fastighet om 299,1 ha produktiv skogsmark, 21 693 m3sk. Fina vägnät och jakt i VVO.
Areal: 435 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 495 000 SEK
Anbudsdag: 13/10 2020
Skogsfastighet med två stora skiften i Neistenkangas med bra tillgänglighet genom det fina vägnätet i området. Den produktiva skogsmarksarealen utgörs av 299,1 ha och den totala volymen uppgår till 21 693 m3sk. Fastigheten ingår i Pello viltvårdsområde som jagar på ca 8 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (20)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad av Lars-Henrik Hedlund 2013 är den produktiva skogsmarksarealen 299,1 ha och virkesförrådet är totalt 21 693 m3sk. Trädslagsfördelningen är 54% tall, 23% gran, 23% löv och 1% contorta och medelboniteten är 2,4 m3sk/ha och år. Tillväxt sedan planstarten har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten ingår i Pello viltvårdsområde som omfattar ca 8 000 ha totalt. Älgtilldelning för i år är 13 vuxna och 13 kalvar.

Jaktkoja

Det finns en jaktkoja på skifte ett som inte följer med Fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Övertorneå Pello 9:22

Ägare

Johan Manninen 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 435,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 299,1 ha
Skogsimpediment 133,4 ha
Impediment 1,2 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Summa: 435,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 455 000 kr
Skogsimpediment 156 000 kr
Summa: 3 611 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning om 420 000 kr i Fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person skriven i Övertorneå kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Ekonom
0920-970 70
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning