Pello

Vid Torne älv med 246 ha produktiv skogsmark, 21 844 m3sk. Jakt på 8 063 ha.
Areal: 455 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 250 000 SEK
Anbudsdag: 21/1 2020
Obebyggd skogsfastighet med strand mot Torne älv belägen i Neistenkangas ca 55 km norr om Övertorneå. Bra tillgänglighet till skogsmarken genom de vägar som går genom fastighetens skiften. Den produktiva skogsmarksarealen utgörs av 246,4 ha och den totala volymen är uppskattad till 21 844 m3sk. Fastigheten ingår i Pello viltvårdsområde som jagar på 8 063 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (22)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad av Risbergs skogskonsult 2012 är den produktiva skogsmarksarealen 246,4 ha och virkesförrådet är totalt 21 844 m3sk. Trädslagsfördelningen är 50% tall, 31% gran,18% löv och 1% contorta och medelboniteten är 3,0 m3sk/ha och år. Skogsbruksplanen är uppdaterad med de åtgärder som utförts sedan planstarten och tillväxt har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheterna ingår i Pello viltvårdsområde vilka jagar på totalt 8 063 ha och företräds av Johan Oja, Pello. Deras tilldelning 2019 var 14 vuxna älgar och 14 kalvar. Köparen disponerar jakten fr.o.m. tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Övertorneå Pello 8:2 (del av), 8:4 (del av) och 8:5

Ägare

Hans Lantto 1/6
Eilert Lantto 1/6
Eivor Grahn 1/6
Kennet Lantto 1/6
Alice Rydberg 1/6
Monika Nilsson 1/6

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 246,4 ha
Impediment 206,8 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 455,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna Pello 8:2, 8:4 och 8:5 är samtaxerad som en bebyggd lantbruksenhet med typkod 120. Taxeringsår 2017. När fastighetsbildningen av Pello 8:2 och 8:4 är genomförd och bostadshus med tomt är avskild kommer ny fastighetstaxering genomföras av Skatteverket och nytt taxeringsvärde kommer att åsättas Fastigheterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person skriven i Övertorneå kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Senast inkomna fastigheter till försäljning