Persbo

Gräns mot två sjöar
Areal: 55 ha
Kommun: Ludvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 17/8 2022
Obebyggd fastighet med jakt och fiskerätt nära Hälltjärnen och Malsjön.

Virkesrik fastighet med jakt och fiskerätt. Gränsar mot Hälltjärnen och Malsjön. 52 ha är produktiv skogsmark med 13 000 m³sk, varav avverkningsbart 9 800 m³sk. Bonitet 6,6 m³sk/ha. Fiskerätt i Ludvika Norra FVOF och Jakt i Persbo VVO.

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Persbo

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 52,1 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 13 026 m³sk, vilket motsvarar ca 250 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 28 % av virkesförrådet medan gran har 65 % och lövträd har 7 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 344 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord Christer Carlsson augusti 2021

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade.

Jakt

Ingår i Persbo VVO med jakt på 2 543 ha.
Ordförande: Mats Otterborn 0243-257824
Markersättning tillfaller säljaren för jaktåret 22/23

Fiske

Ingår i Norra Ludvika FVOF. Kontaktperson: Örjan Johansson 070-520 37 64.

Rättsförhållande

Fastighet

Ludvika Persbo 6:5

Ägare

Jan Olof Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 51,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Övrigmark 2,5 ha
Skogsmark 52,1 ha
Skogsimpediment 0,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 55,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Summa: 3292000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 250 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Mäklarassistent

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Persbo & vill bli kontaktad

Mäklaren för Persbo kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier