Prästgärde

Mycket välskött och högproduktiv fastighet, 30 min norr Göteborg.
Areal: 75 ha
Kommun: Stenungsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 900 000 SEK
Anbudsdag: 9/6 2022
Mycket välskött och högproduktiv skogs- och åkermarkfastighet ca 30 minuter norr om Göteborg och strax öster om Ucklum. Ca 54 ha produktiv skogsmark med mycket god tillgänglighet och ett högt virkesförråd om ca 12 400 skogskubikmeter. Skogen utgörs huvudsakligen av välslutna granskogar med bra åldersfördelning men där det också finns vackra ekbestånd med ringlande bäckar och luftiga tallskogar. Åkermarken ligger samlat i ett rationellt och välhävdat skifte om ca 14 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (11)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken ligger i ett skifte i anslutning till enskild väg samt egna skogsvägar vilket gör att det är bra tillgänglighet. Extrem bra växtlighet genom den goda åldersfördelning och den mycket höga bonitet om 10,6 m 3sk/ha, vilket är mycket över snittet för området. Den löpande årliga tillväxten nu är ca 530 m3sk vilket ger en volymtillväxt om ca 4,3 %. Skogen är mycket välskött och granskogsdominerad med trädslagsblandningen 83 % gran, 10 % tall och 7 % löv. Virkesvolymen enligt den nyupprättad skogsbruksplanen är skattad till ca 12 400 m3sk vilket ger ett snittförråd om ca 228 m3sk/ha, av det är ca 6 800 m3sk klassat som slutavverkningsbar/mogen skog (S1+S2).

Åkermark

På fastighetens finns ca 14 ha välhävdad och systemtäckdikad åkermark med bra näringsstatus som ligger samlat i ett skifte. Åkermarken är upplåten under innevarande odlingssäsong och säljaren förbehåller sig arrendeintäkten för åkermarken under innevarande år. Gårdsstödsrötter följer åkermarksarealen, om systemet med gårdsstödsrätter finns kvar nästa år. Det finns en äldre markkartering för åkermarken. Det finns ca 1 ha betesmark som har varit upplåtet muntligt för 2 500 kr/år, upplåtelsen är uppsagd. Befintliga staket på betesmarken tillhör arrendatorn.

Biotopskydd

Fastigheten berörs av ett biotopskydd som utgörs av vacker ädellövskog där de finns ett järnålders gravfält samt en dalgång med en slingrande bäck. Biotopskyddet ligger fastighetens sydöstra del.

Jakt

Den sammanhängande fastigheten och omväxlande terrängen skapar goda möjligheter till jakt på älg och småvilt som rådjur, hare och även vildsvin. Jakten är tillgänglig från tillträdet.

Övrigt

Under åkermarken finns konstaterad grusförekomst.

Rättsförhållande

Fastighet

Stenungsund Prästgärde 1:1

Ägare

Kjell Johansson 1/2
Karita Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 75,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 54,4 ha
Åkermark 15,7 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Övrigmark 3,6 ha
Summa: 75,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 912 000 kr
Betesmark 63 000 kr
Skogsmark 3 541 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Skog med restriktion 17 000 kr
Summa: 4 541 000 kr

Inteckningar

Det finns tre penninginteckningar om totalt 1 040 000 kr som belastar fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Prästgärde och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning