Rågtvet

Gård med 110 mjölkkor + rekrytering, välbyggt mjölkstall med mjölkgrop.
Areal: 36 ha
Kommun: Vänersborg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 10 900 000 SEK
Anbudsdag: 30/9 2020
Rågtvet är en rationell mjölkgård med plats för 110 mjölkkor i ett välbyggt mjölkstall med mjölkgrop. Kalv- och ungdjursstall i separat byggnad samt stallplatser i det ursprungliga stallet för sinkor mm. Bördig åkermark om 34 ha med bra arrondering som ligger i direkt anslutning till stallet. Boende i rejält bostadshus som ligger i anslutning till ekonomibyggnaderna. Gården ligger på Dalboslätten ca 6 km öster om Brålanda.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (26)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är byggt 1900 och ligger i anslutning till den övriga byggnationen. Huset omfattar 1 ½ -plan med en byggarea om ca 115 m2. Grunden utgörs av torpargrund, stomme av timmer samt träregel med träpanel. Tvåglasfönster. Betongpannor på taket. Vatten och fiber från Gestads norra samfällighetsförening. Trekammarbrunn med föreläggande om markbädd. Vattenburen värme med elpatron. Förberett för att värmas med stallvärme men då behövs en ny värmepump.
På nedervåning finns ett rejält lantkök, hallar, badrum, samt ett stort vardagsrum. På övervåning finns tre rum, kontor, hall samt badrum.

Energideklaration

Energideklaration saknas och kommer inte att upprättas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Mjölkstallet

Mjölkstallet är byggt 2003 med en byggarea om ca 1 172 m2. Den är byggd med betongelement samt limträbalkar med träpanel på gavlar och plåttak. Gjutet golv i hela byggnaden. Isolerad. I byggnationen bedrivs mjölkproduktion med 96 liggplatser i lösdrift. El, vatten, inredning, ventilation, fodersystem med fyra foderstationer från 2003. Mjölkgrop med dubbelåtta (fiskben) SAC kopplad till 5 000 liter mjölktank. Separat maskinrum. Rälshängd ensilagevagn(2012). Öppna skrapgångar med utgödsling via hydraltryckare till gödselbrunn samt pump mellan brunnarna som rymmer totalt 2 000 m3 och är byggda 1988 och 1989. Gödselplatta Vatten genom Gestads norra samfällighetsförening samt även tillgång till egen brunn. Kontor samt personalutrymme. Separat avloppsbrunn.

Ladugård

Ladugård som är byggd och tillbyggd 1939, 1972, 1992 med en byggarea om ca 950 m2 och är sammanbyggd med mjölkstallet. Den är byggd i mursten, tegel, trä med träpanel under eternit- och plåttak. Gjutet golv. Där finns en stalldel med fyra kalvning/sjukboxar, ungdjur och sinkosplatser både uppbundet och i lösdrift med spaltgolv, plats för ca 75 djur. Rälshängd ensligevagn (samma som till mjölkstallet) med rivarbord (2016), fodersmagasin och kross. Det finns ett separat kalvstall, en spannmålsdel med varmluftstork, 8 tons satstork som värms via oljebrännare samt lagringssilos med en total kapacitet om 220 ton. I anslutning till ladugården finns två ensilagetorn som inte används.

Ungdjurstall

Ungdjurstallet är byggt 1993 om ca 320 m2 och används som kalv - och ungdjursstall. Byggt i trä med träpanel under plåttak. Gjutet golv med öppna skrapgångar som går till en pumpbrunn.

Verkstad

Nybyggd isolerad verkstad om ca 140 m2 med vikportar (4,7 m). Byggd i trä med plåtpanel på väggar och tak samt gipsad invändigt. Gjutet golv. Oljeavskiljare.

Garage/Maskinhall

Byggår 1980 med en byggarea om ca 250 m2. Byggd i trä med träpanel under plåttak. Delvis gjutet golv.

Ensilagefickor

Fyra ensilagefickor byggda 2004, 2009 samt 2019. Byggda i betong med gjutenplatta. 3 m höga och 27 meter långa och bredderna 6, 8, 8 samt 12 m.

Skog och mark

Åkermark

Välarronderad och produktiv åker om ca 34 ha som ligger runt byggnationen samt ca 1 ha betesmark. Åkern är systemtäktdikad och i god hävd.

Jakt

Jakten är upplåten muntligt utan ersättning

Övrigt

Djur, maskiner, foder samt övrigt lösöre går att köpa till enligt separat överenskommelse, kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

Vänersborg Rågtvet 3:12, Gestads Stom 1:10, 1:16

Ägare

Bernt Larsson 1/2
Catarina Larsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,0 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

Det finns 12 penninginteckningar om totalt 6 504 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Rågtvet och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning