Rammberg

Obebyggd skogsfastighet nära Göteborg. Omväxlande skog med bra väg.
Areal: 59 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/5 2022
Obebyggd rejäl skogsfastighet med vackra omväxlande skogar. Den produktiva skogsmarksarealen är på drygt 56 hektar med ett virkesförråd på ca 8 100 m3sk. Fastigheten är belägen endast 25 min från Göteborg i ett naturskönt område. Genom den kuperade marken löper en bra skogsbilväg som ger åtkomst till hela skogen. På en höjd finns en mobilmast som ger årlig intäkt. Här finns möjlighet till skogsbruk, jakt och bärplockning i vackra tallskogar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Video (1)

Bilder (13)

Foto: Mikael Axelsson och Anton Bylund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten omfattar totalt 58,8 ha varav 56,4 hektar utgör produktiv skogsmark. Skogen fördelas på ett större skifte samt ett mindre intill liggande skifte, se karta. Skogsmarken har en bedömd virkesvolym om totalt ca 8 150 m³sk. Det finns en skogsbruksplan som är upprättad i maj 2021 av Alexander Odenius, Skogsfakta.

​Skogsbruksplanen har uppräknats med ett års tillväxt till och med 2021. Inga åtgärder har gjorts i skogen efter skogsbruksplanens upprättande. En stor andel av skogen är slutavverkningsmogen och i skogsbruksplanen finns en föreslagen avverkning på ca 4 000 m³sk för den aktuella tioårs-perioden. I övrigt består ​skogen av växtlig yngre och medelålders skogar samt ett nyligen avverkat område som ännu inte planterats. Den årliga tillväxten är beräknad till 269 m³sk och markens genomsnittliga bonitet är upp-skattad till 7,7 m³sk per ha och år. Skogsvolymen fördelas på gran (32 %), tall (61 %) och löv (7 %). För mer skoglig information se bilagda skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns enligt Skogsstyrelsens inventering ett område med höga naturvärden. (Källa Skogens pärlor, www.skogsstyrelsen.se)

Jakt

Fastigheten ligger i ett viltrikt område med goda förutsättningar för jakt på älg och småvilt. Älgjakten bedrivs i ett älgjaktslag. Jakträtten är upplåten till och med 2023-06-30.

Fastigheten ligger inom Älvsåkers jaktvårdsområde.

Övrigt

På fastigheten finns en mobilmast som ger en årlig intäkt om ca 16 900 kr. Arrendeavtalet är löpande med en uppsägningstid på två år.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Rammberg 1:40

Ägare

Andrea Pedersén 1/2
Florian Lackner 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 56,4 ha
Impediment 1,5 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Summa: 58,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet) och då fastigheten är nybildad finns ännu inget taxeringsvärde.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Rammberg och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning