Ramsjöholm

Såld
Bördiga marker med hög tillväxt.
Areal: 620 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Gård
I vackert landskap kring Ramsjön, endast 15 km nordost om Jönköping, ligger jord- och skogsegendomen Ramsjöholm. Egendomen omfattar totalt 620 ha varav 473 ha skogsmark och 118 ha åker- och betesmarker. Utöver ovanstående areal ingår även vattenområde om 78 ha i Ramsjön.

Den bördiga skogsmarken på Ramsjöholm är väl sammanhållen i stora skiften med hög tillväxt och bra förutsättningar för en rationell drift samt goda jaktmöjligheter. Jordbruksmarken är även den välarronderad, belägen i huvudsak i Egendomens södra del.

Egendomens byggnadsbestånd utgörs idag av ett bostadshus som tidigare varit arrendatorsbostad. Därtill en gedigen stallbyggnad med intilliggande ridhus och ridbanor och ekonomibyggnader samt en frånstyckad arbetarbostad med egen fastighetsbeteckning.Jordbruksmarken samt stallbyggnaden, ridhus mm är upplåten på arrende.

Egendomens ursprungliga Corps de logi är sedan tidigare frånstyckat och tillhör annan ägare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Senast inkomna fastigheter till försäljning