Råskullen

Råskullen
Areal: 69 ha
Kommun: Hjo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 100 000 SEK
Anbudsdag: 7/6 2024
Skogsfastighet med 7 100 m3sk, jakt, fiske och en liten stuga.

Råskullen är en välarronderad skogsfastighet belägen i böljande terräng mellan Hjo och Tibro. Den sammanlagda landarealen uppgår till 69 ha fördelat på 49 ha varierande skogsmark med ett virkesförråd om 7 166 m3sk och drygt 20 ha övrig mark där huvuddelen utgörs av naturreservat. Fastigheten erbjuder marker med möjlighet till egen jakt och fiske i Björsjön där fastigheten har gräns mot strandlinjen.
Mitt i fastigheten finns Lerstugesjön samt ett litet torp lämplig som jaktstuga.

Kontakta Areal

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Råskullen

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Kristian Strandell

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torp

Centralt belägen i fastigheten, på en liten höjd, ligger ett litet torp uppfört vid sekelskiftet 1900 med enklare standard men i brukligt skick och lämplig som jaktstuga. Invändigt består torpet av ett rum med öppen spis och sovplatser. Stommen är av timmer som står på morad fot. På taket ligger betongpannor. Vatten, avlopp och el saknas.

Skog och mark

Skogsmark

Råskullen är en variernade skogsfastighet i Grevbäcks socken och omfattar sammanlagt 69,1 ha landareal, varav 48,7 ha produktiv skogsmark. All mark ligger i ett samlat skifte i småkuperad, tilltalande terräng. Merparten av skogsmarken utgör barrskog med tydlig övervikt av skog i åldersklasserna 10-50 år vilket gör fastighetens framtida tillväxt mycket bra. Virkesförrådet har uppskattats till 7 166 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 147 m3sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 6,6 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 275 m3sk/år.
Av virkesförrådet utgör 53 % tall, 33 % gran och 14 % björk. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 1 700 m3sk, merparten gallring. Ca 5 ha förväntas röjas och lika mycket föreslås att planteras. Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad februari 2023
Sammanfattningsvis består fastigheten av variationsrik terräng med åsar som bryts av mer blöta, låglänta marker. Ca 18,7 ha har avsatts till naturreservat för ca 15 år sedan.

Jakt och fiske

Jakt
Området kring Råskullen huserar en del vilt och jakt kan bedrivas på rådjur, vildsvin och älg. Idag bedrivs jakten via jaktlag tillsammans med grannfastigheter. Jakträtten är utarrenderad till och med 2027-06-30. Jaktutrustning såsom jakttorn, åtlar eller likande är jakträttshavarens egendom och ingår ej i överlåtelsen av fastigheten.

Fiske
Fastigheten har fiskerätt i Björsjön via andel i Hjo Grevbäcks-Backen FS:3 sjön. I sjön finns det bland annat gädda och aborre och idag arrenderar Tibro sportfiskeklubb fisket i sjön.

Rättsförhållande

Fastighet

HJO RÅSKULLEN 2:1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 48,7 ha
Skogsimpediment 1,3 ha
Tomtmark 0,4 ha
Skog med restriktion 18,7 ha
Summa: 69,1 ha

Taxeringsvärde

För information se prospekt.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 137 000 kr

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier