Rödå

Skogsegendom i Rödå
Areal: 211 ha
Kommun: Vindeln
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Bördig skogsegendom med jakträtt i VVO.

Skogsfastigheten är vackert belägen i och runtomkring byn Överrödå, ca 40 km nordväst om Umeå och ca 13 km sydost om Vindeln. Med Fastigheten följer jakträtt i Överrödå VVO och här finns inga byggnader. Fastigheten består av 9 skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 199 ha varav ca 147 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 13 700 m³sk (uppräknat med 2022 års växtsäsong) och medelboniteten beräknas till ca 4,2 m³sk per hektar och år. På fastigheten finns ca 16 ha bördig åkermark. Tillgängligheten är mycket bra tack vare ett väl utbyggt vägnät.

Kontakta Areal

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Rödå

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Fredrik Norlin

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021-10-15.

Fastigheten består av 9 skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 199 ha varav ca 147 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 13 700 m³sk (uppräknat med 2022 års växtsäsong) och medelboniteten beräknas till ca 4,2 m³sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 60 % tall, 27% gran och 13 % löv. Tyngdpunkten i virkesförrådet ligger på yngre och medelålders skog med bra tillväxt.

Tillgängligheten är mycket bra tack vare ett väl utbyggt vägnät.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen ansvarar själv för framtida skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder i form av viss röjning.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Åkermark

På fastigheten finns ca 16 ha bördig åkermark. Åkermarken är brukad och utarrenderad.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten (källa: Metria – SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerad kulturlämning (Metria – SeSverige).

Jakt

Fastigheterna ingår för närvarande i Överrödå VVO - ca 3 600 ha. Höstens tilldelning på älg är 6 vuxna djur. Möjlighet till småviltjakt på samma område.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten i form av såväl insjöar som strömmande vattendrag.

Vägar

Tillgängligheten är mycket bra tack vare ett väl utbyggt vägnät. Fastigheten har del i; Rengårdsvägen och Bergvattsvägen. För samtliga vägar uppstår kostnad vid underhållsbehov.

Mantal

35/256

Rättsförhållande

Fastighet

Vindeln Rödå 1:5

Ägare

Margaretha Alfredsson 1/2
Sören Alfredsson Db 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 211,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 146,8 ha
Skogsimpediment 35,0 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 16,2 ha
Övrigmark 0,9 ha
Vatten 13,2 ha
Summa: 212,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 44 000 kr
Betesmark 7 000 kr
Skogsimpediment 45 000 kr
Skogsmark 2 467 000 kr
Summa: 2 563 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar om 15 627 500 kr. Penninginteckningarna gäller även i fastigheterna Nordmaling Brattsbacka 2:60, Umeå Rödånäs 1:7, Vindeln Stenträsk 1:9, Vindeln Rödå 1:29, Vindeln Rödå 1:28, Umeå Stenvall 1:8 samt Umeå Rödånäs 1:17. Inteckningarna kommer att relaxeras innan nye ägaren tillträder.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-11-30
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Rödå & vill bli kontaktad

Mäklaren för Rödå kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier