Rödåbygden

Välskött Skogsegendom
Areal: 345 ha
Kommun: Umeå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 500 000 SEK
Virkesrik skogsegendom om 5 fastigheter med mycket bra tillgänglighet.

I vackra och bördiga Rödåbygden, endast ca 40 km från Umeå finns nu denna välskötta och
virkesrika skogsegendom till salu. Innehavet består av fem fastigheter belägna i Umeå- och
Vindelns kommun. Fastighetsbeteckningarna är Umeå Rödånäs 1:49, Umeå Jämtland 1:2 samt
Vindeln Rödå 2:3, Vindeln Trollberget 2:16 och Vindeln Nyås 1:15. Fastigheterna ligger nära
varandra och har extremt bra tillgänglighet genom rejäla och välunderhållna skogsbilvägar.
Fastigheterna är generellt mycket bördiga och tyngdpunkten ligger på tallskogar i åldern 30-80 år
vilket ger en hög årlig tillväxt.

Med fastigheterna följer mycket bra jaktmöjligheter på såväl älg som småvilt.

De fem fastigheterna ligger intill varandra och bildar en mycket bra och rationell brukningsenhet.
Arealen uppgår till ca 345 ha varav ca 306 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter
ca 29 000 m³sk och medelboniteten beräknas till ca 4,6 m³sk per hektar och år.

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Rödåbygden

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Foto: Fredrik Norlin

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november månad år 2019 av Holmen Skog. Holmen Skog har sedan räknat fram skogsbruksplanen till hösten 2021. Inga åtgärder har utförts därefter.

Skogsegendomen består av fem fastigheter som ligger intill varandra och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 345 ha varav ca 306 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 29 000 m³sk och medelboniteten beräknas till ca 4,6 m³sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 70 % tall, 22 % gran och 8 % löv.

Tyngdpunkten i virkesförrådet ligger på skog i åldrarna 30-80 år och tillsammans med bördiga marker ger det en hög årlig tillväxt. Tillgängligheten är mycket bra genom ett välunderhållet vägnät.

Skogsvårdsåtgärder

Fastigheterna är mycket välskötta både vad gäller röjning och gallring. Detta ger köparen ett välbehagligt skogsägande.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

På fastigheten Umeå Jämtland 1:2 finns taxerad åkermark. Denna är planterad med skog av tidigare markägare.

Naturvärden

Det finns en registrerad nyckelbiotop på fastigheten Vindeln Rödå 2:3 - (källa: SeSverige - Metria). (Registrerad 1992 och avverkad efter det – troligtvis aldrig avregistrerad).

Forn- och kulturlämningar

Det finns 2 registrerade fornminnen på Umeå Rödånäs 1:49 - (källa: SeSverige - Metria).
Det finns 5 registrerade fornminnen på Umeå Jämtland 1:2 - (källa: SeSverige - Metria).

Jakt

Fastigheterna ingår för närvarande i;
Umeå Jämtland 1:2 ingår för närvarande i Björntjälens Jaktlag (utarrenderas till Holmen).
Vindeln Nyås 1:15 / Vindeln Trollberget 2:16 ingår för närvarande i Trollberget VVO.
Umeå Rödånäs 1:49 / Vindeln Rödå 2:3 ingår för närvarande i Rödå VVO.
2 st jakträtter är utarrenderade.

Vägar

Fastigheterna har bra tillgänglighet via ett välunderhållet vägnät. Fastigheterna har del i; Rengårdsvägen, Bergvattsvägen, Lövlundsvägen, Trollbergsvägen, Kvarnlundsvägen. För samtliga vägar uppstår kostnad vid underhållsbehov.

Mantal

5/256 avser Umeå Rödånäs 1:49
3/128 avser Umeå Jämtland 1:2
5/256 avser Vindeln Nyås 1:15
1/128 avser Vindeln Trollberget 2:16
13/192 avser Vindeln Rödå 2:3

Rättsförhållande

Fastighet

Umeå Rödånäs 1:49 / Jämtland 1:2 - Vindeln Rödå 2:3 / Trollberget 2:16 / Nyås 1:15

Ägare

Tore Hermansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 345,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 305,7 ha
Skogsimpediment 34,0 ha
Väg och kraftledning 2,4 ha
Övrigmark 0,3 ha
Vatten 4,5 ha
Berg/hällmark 3,5 ha
Summa: 350,4 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde - Umeå Rödånäs 1:49 Skogsmark: 1 288 000 kr. Taxeringsvärde - Umeå Jämtland 1:2 Skogsmark: 1 266 000 kr. Skogsimpediment: 7 000 kr. Åkermark: 38 000 kr. Taxeringsvärde - Vindeln Nyås 1:15 Skogsmark: 1 407 000 kr. Taxeringsvärde - Vindeln Trollberget 2:16 Skogsmark: 1 678 000 kr. Skogsimpediment: 13 000 kr. Taxeringsvärde - Vindeln Rödå 2:3 Skogsmark: 1 320 000 kr. Skogsimpediment: 48 000 kr.

Inteckningar

Det finns penninginteckningar på totalt 933 500 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-07-01
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Rödåbygden & vill bli kontaktad

Mäklaren för Rödåbygden kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier